Práce s DNS záznamy | 1. Základní záznamy

Doména neboli doménový název (wedos.cz, google.cz atp.) a webhosting (prostor pro soubory webu) jsou dvě rozdílné služby, které je pro správné zobrazení webu potřeba propojit. Tyto služby se propojí pomocí DNS. Více o DNS zde.

Nejčastější záznamy a co dělají

  • A záznam – směruje doménu na hosting pomocí IPv4 adresy
  • AAAA záznam – směruje doménu na hosting pomocí IPv6 adresy
  • MX záznam – směruje doménu na mail servery konkrétního hostingu. Pokud doména nemá nastavené MX záznamy tak emailová adresa není schopna email přijmout, jelikož odesílatel neví, kde má doména mail server
  • TXT záznam – doplňující informace o doméně. Například v případě SPF záznamu doplňuje informaci, jaký hosting je autorizovaný odesílatel emailů
  • CNAME záznam – oznamuje, že daná doména je aliasem domény jiné v tom smyslu, že mají společné DNS záznamy (nikoliv společný obsah webu apod.).

Nastavení DNS záznamů

DNS záznamy je možné nastavit v zákaznické administraci v detailu konkrétní domény. Za pomoci jednoho z odkazů dle obrázku.

Záznamy, které zadáte v naší administraci jsou platné pouze tehdy, pokud máte nastavené naše DNS servery. Naše DNS servery nastavíte dle návodu zde.

Nejdříve si rozebereme jednotlivé parametry záznamu.

  • Název – tím ve většině případech určujeme doménu, pokud ponecháme pole prázdné, tak přidáme záznam pro hlavní doménu. V tomto případě tedy wds-test.eu. Pokud přidáme například “eshop“, tak záznam bude platit pouze pro subdoménu eshop.wds-test.eu. Je možné použít univerzální záznam pro všechny subdomény a to *.wds-test.eu
  • TTL – jedná se o parametr, který určuje “životnost” záznamu. Jakmile nastavená hodnota vyprší, tak se DNS opět podívá, zda má záznam stále stejnou hodnotu. Zde je doporučeno nastavovat výchozích 1800
  • Typ – zde určujeme zda nastavuje A, AAAA nebo třeba TXT záznam
  • Data – nejdůležitější pole. Zde vkládáme hodnotu záznamu. V případě A nebo AAAA záznamu se zde nastavuje IP adresa, pro TXT záznam zde vkládáme například SPF záznam nebo verifikační kód pro google.

Příklady jednotlivých záznamů

Nasměrování domény wds-test.eu na IP 192.168.1.1 pomocí A záznamu
Nasměrování domény wds-test.eu na IPv6 adresu pomocí AAAA záznamu
Nasměrování MX záznamů domény wds-test.eu na primární mailserver WEDOS s prioritou 1
Nasměrování SPF záznamu domény wds-test.eu. Tento záznam označuje WEDOS servery za autorizovaného odesílatele.
Nastavení CNAME subdomény www.wds-test.eu na shoptet.