Instalace Worksuite CRM – Podpora potrebuje přístup k Cpanelu nebo SSH.

82 zhlédnutíWebhosting
0

Dobrý den a vzhledem k tomu že předpokládám že to není možné. budu potřebovat vaši asistenci.

Potřebuji vyřešit odstranění index.php z adresy při přístupu aplikace k obrázkům a souborům celkově.
Aplikace řeší tento problém souborem .htaccess který ale u vás na webhostingu nefunguje.

Obsah souboru:

<IfModule mod_rewrite.c>
    <IfModule mod_negotiation.c>
        Options -MultiViews -Indexes
    </IfModule>
     RewriteEngine On
     # Handle Authorization Header
    RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
     # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
    RewriteRule ^ %1 [L,R=301]
     # Send Requests To Front Controller...
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
  # 1 YEAR
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
</FilesMatch>
 # 1 WEEK
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</FilesMatch>
 # 3 HOUR
<FilesMatch "\.(txt|xml|js|css)$">
Header set Cache-Control "max-age=10800"
</FilesMatch>
 # NEVER CACHE - notice the extra directives
<FilesMatch "\.(html|htm|php|cgi|pl)$">
Header set Cache-Control "max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate"
</FilesMatch>
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  # Images
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
   # Video
  ExpiresByType video/webm "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year"
   # Fonts
  ExpiresByType font/ttf "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/otf "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/woff "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/woff2 "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 year"
   # CSS, JavaScript
  ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
   # Others
  ExpiresByType application/pdf "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "access plus 1 year"
</IfModule>

Nějaký tip k řešení ?
Dále přikládám příklad adresy:

Vygenerovaný požadavek aplikace:
https://s7n.online/public/index.php/user-uploads/app-logo/070668f73dd80c7f7db6121edd37352a.png
Reálná adresa souboru:
https://s7n.online/public/user-uploads/app-logo/070668f73dd80c7f7db6121edd37352a.png

Role: Zákazník
MB313456 Odpověděl na otázku 14. 3. 2023
0

Zdravím problém jsem vyřešil.

Mám teď ale pro změnu něco jiného:
Please set the following cron command on your server (Ignore if already done)
* * * * * (Every Minute)

/usr/local/php/8.1.14-w/bin/php /data/web/virtuals/317800/virtual/www/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1 
Note: /usr/local/php/8.1.14-w/bin/php in the above command is the path of PHP on your server. To ensure it works correctly, please enter the correct PHP path for your server and provide the path to your script. If you’re unsure how to set up a cron job, you may want to consult with your server administrator or hosting provider.

Myslím že takto to mluví samo za sebe.

Role: Zákazník
TJ285257 Změnil status na publikováno 5. 3. 2023
Prohlížíte 1 ze 2 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.