Instalace Worksuite CRM – Podpora potrebuje přístup k Cpanelu nebo SSH.

72 zhlédnutíWebhosting
0

Dobrý den a vzhledem k tomu že předpokládám že to není možné. budu potřebovat vaši asistenci.

Potřebuji vyřešit odstranění index.php z adresy při přístupu aplikace k obrázkům a souborům celkově.
Aplikace řeší tento problém souborem .htaccess který ale u vás na webhostingu nefunguje.

Obsah souboru:

<IfModule mod_rewrite.c>
    <IfModule mod_negotiation.c>
        Options -MultiViews -Indexes
    </IfModule>
     RewriteEngine On
     # Handle Authorization Header
    RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
     # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
    RewriteRule ^ %1 [L,R=301]
     # Send Requests To Front Controller...
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
  # 1 YEAR
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
</FilesMatch>
 # 1 WEEK
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</FilesMatch>
 # 3 HOUR
<FilesMatch "\.(txt|xml|js|css)$">
Header set Cache-Control "max-age=10800"
</FilesMatch>
 # NEVER CACHE - notice the extra directives
<FilesMatch "\.(html|htm|php|cgi|pl)$">
Header set Cache-Control "max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate"
</FilesMatch>
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  # Images
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
   # Video
  ExpiresByType video/webm "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"
  ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year"
   # Fonts
  ExpiresByType font/ttf "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/otf "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/woff "access plus 1 year"
  ExpiresByType font/woff2 "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 year"
   # CSS, JavaScript
  ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
   # Others
  ExpiresByType application/pdf "access plus 1 year"
  ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "access plus 1 year"
</IfModule>

Nějaký tip k řešení ?
Dále přikládám příklad adresy:

Vygenerovaný požadavek aplikace:
https://s7n.online/public/index.php/user-uploads/app-logo/070668f73dd80c7f7db6121edd37352a.png
Reálná adresa souboru:
https://s7n.online/public/user-uploads/app-logo/070668f73dd80c7f7db6121edd37352a.png

Role: Zákazník
MB313456 Odpověděl na otázku 14. 3. 2023
0
TJ285257 Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,
O jakou doménu se prosím jedná?

Role: Podpora
TJ285257 Odpověděl na otázku 6. 3. 2023
Prohlížíte 1 ze 2 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.