VPS ON – Debian 10 – Docker instalace

Úvod

Docker je kontejnerový aplikační framework, který zabalí konkrétní aplikaci se všemi jejími závislostmi v kontejneru. Kontejnery Dockeru lze snadno odeslat na vzdálené místo na začátku, aniž by bylo nutné provést kompletní nastavení aplikace.

Krok 1 – Předpoklady

Před instalací Dockeru na Linuxu VPS nejprve odstraňte ze systému všechny výchozí balíčky Dockeru. Proveďte příkazy a odeberte nepotřebné verze Dockeru.

$ sudo apt-get purge docker lxc-docker docker-engine docker.io

Nyní nainstalujte do svého systému některé požadované balíčky pro instalaci Dockeru v systému Debian. Chcete-li to provést, spusťte následující příkazy:

$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

Krok 2 – Nastavení Docker PPA

Poté musíte importovat oficiální klíč GPG Docker panelů a ověřit podpis balíků před jejich instalací pomocí apt-get. Spusťte níže uvedený příkaz na terminálu.

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Poté přidejte do svého systému Debian repozitáře Docker, které obsahuje balíčky Docker včetně jeho závislostí. Abyste mohli nainstalovat Docker na Debian, musíte tyto repozitáře povolit.

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian buster stable"

Krok 3 – Instalace Dockeru na Debian 10

Váš systém je nyní připraven k instalaci Dockeru. Spuštěním následujících příkazů upgradujte apt index a poté nainstalujte komunitní vydání Dockeru v Debianu.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce

Po úspěšné instalaci Docker community edition se služba spustí automaticky, pomocí níže uvedeného příkazu ověřte stav služby.

$ sudo systemctl status docker

Váš systém je nyní připraven na spouštění kontejnerů Docker.

Výsledek by měl vypadat takto

Snad Vám návod pomohl, pokud máte nějaké připomínky nebo problém, klidně mě kontaktujte.
– Jakub Šarm