Změna hesla uživatele Ubuntu/Debian

Ukážeme si , jak změnit heslo root na VPS s běžícím operačním systémem Ubuntu/Debian a to v případě, že se na server nemůžeme přihlásit přes SSH (pokud nemáte aktivované přihlašování pomocí SSH klíče).

Nejprve je nutné připojit k serveru jakékoliv Live CD. Jak připojit Live CD k Wedos VPS SSD najdete v tomto návodu, pro připojení k VPS ON pak tento návod. Na server se připojíme přes VNC (u VPS ON je VNC klient součástí rozhraní OpenNebula).

Po nabootování Live CD spustíme terminál a zjistíme, jaké disky máme připojeny. Zadáme příkaz

sudo fdisk -l

Výstup z tohoto příkazu nám ukáže, jaké disky jsou připojeny na serveru

Na tomto příkladu je pro nás důležitý disk /dev/vda1 , což je disk, na kterém je systém daného VPS.

Nyní si vytvoříme dočasnou složku na nabootovaném stroji příkazem:

sudo mkdir /media/test

Připojíme /dev/vda1 do adresáře /media/test příkazem

sudo mount /dev/vda1 /media/test

Příkazem chroot změníme root adresář. Zadáme příkaz:

sudo chroot /media/test

Nyní máme přístup do root serveru a můžeme změnit heslo uživatele.

sudo passwd uživatel

A server restartujeme

sudo reboot

Po restartu máme (v tomto případě uživatel root) již nové, změněné heslo.