htaccess – zákaz linkování obrázků na cizích webech

Tento komunitní článek je aktuální k 29. 8. 2019.

Pokud se vám nelíbí, že někdo vkládá do svých stránek obrázky, které se načítají z vašeho webu (v IMG URL je uvedena adres obrázku na vašem webu), můžete tomu zabránit následujícími přepisovacími pravidly v htaccessu.

Zákaz vložení obrázku

# zákaz vložení našich obrázků na cizí stránky
# (Blocked Inline-Images)
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www\.example\.com/.*$ [NC]
RewriteRule ^.*\.gif$    -                [F]

Tento příklad pracuje s hlavičkou HTTP_REFERER, ve které prohlížeče při požadavku zasílají URL adresu stránky, ze které se přišlo nebo na kterou se požaduje nahrát nějaký objekt. V tomto případě chceme znemožnit, aby si mohli lidé vložit na cizí stránky obrázky s příponou gif přímo z našeho webu. Pokud se tedy obrázek má načíst na jiné než naše stránky, vrátí server odpověď Forbidden. Navíc však musíme ošetřit situaci, kdy je hlavička HTTP_REFERER prázdná (prohlížeč má zakázáno ji posílat nebo to neumí).

Podstrčení jiného obrázku

# s podstrčením jiného obrázku
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www\.example\.com/.*$ [NC]
RewriteRule ^.*\.gif$    /stop-stealing-images.gif    [L] 

Varianta předchozího příkladu. Zde nevrátíme odpověď Forbidden, ale podstrčíme jiný obrázek.