DataTable naštená dat s MYSGL

Vyřešeno877 zhlédnutíWebhosting
0

Dobrý den, využívám plugin DataTable, Nelze mi načíst data z databáze vyskakujícími chyba z datatable a nenačte mi to žádné data z mysgl.

Posílán část Javaskript k nahlédnuti

$(function () {
$('#podcast').DataTable( {
    "ajax": {"url": "load_data.php"},
 "columnDefs": [{ type: 'date-eu', targets: 0}],
"order": [[ 0, "desc" ]],
"language": {"url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.19/i18n/Czech.json"}
});
});

Soubor load_data.php

<?php
include_once("config.php");
  $sqlQuery = "SELECT podcast_id, datum, nazev, podcast, youtube, active_podcast FROM RG_podcast2 ORDER BY id ASC LIMIT $startFrom, $perPage";  
 //echo $sqlQuery;
$result = mysqli_query($conn, $sqlQuery); 
$paginationHtml = '';
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {  
 $paginationHtml.='<tr>';  
 $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast_id"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["datum"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["nazev"].'</td>'; 
 $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["youtube"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["active_podcast"].'</td>'; 
 $paginationHtml.='</tr>';  
} 
$jsonData = array(
 "html"	=> $paginationHtml,	
);
echo json_encode($jsonData); 
?>

Děkuji za pomoc

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 27. 10. 2022
0

Dobrý večer, k databázi bych měl být připojen. Přikládám ještě znovu část kódu.

<?php 
// db settings 
$hostname = '***'; 
$username = '***'; 
$password = '***'; 
$database = '***';  
// db connection 
$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $database) or die("Error " . mysqli_error($conn));  
$sqlQuery = "SELECT podcast_id, datum, nazev, podcast, youtube, active_podcast FROM RG_podcast2 ORDER BY id ASC LIMIT $startFrom, $perPage";  
//echo $sqlQuery; 
$result = mysqli_query($conn, $sqlQuery); 
$paginationHtml = ''; 
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {  
$paginationHtml.='<tr>';  
$paginationHtml.='<td>'.$row["podcast_id"].'</td>';  
$paginationHtml.='<td>'.$row["datum"].'</td>';  
$paginationHtml.='<td>'.$row["nazev"].'</td>';  
$paginationHtml.='<td>'.$row["podcast"].'</td>';  
$paginationHtml.='<td>'.$row["youtube"].'</td>';  
$paginationHtml.='<td>'.$row["active_podcast"].'</td>';  
$paginationHtml.='</tr>'; 
} 
$jsonData = array(  
"html" => $paginationHtml, 
); 
echo json_encode($jsonData); ?>

přikládám i scan obrazovky chyby

Děkuji za případnou opravu kódu.

Role: Zákazník
MB313456 Edited answer 7. 10. 2022
Prohlížíte 1 ze 8 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.