DataTable naštená dat s MYSGL

Vyřešeno1.04K zhlédnutíWebhosting
0

Dobrý den, využívám plugin DataTable, Nelze mi načíst data z databáze vyskakujícími chyba z datatable a nenačte mi to žádné data z mysgl.

Posílán část Javaskript k nahlédnuti

$(function () {
$('#podcast').DataTable( {
    "ajax": {"url": "load_data.php"},
 "columnDefs": [{ type: 'date-eu', targets: 0}],
"order": [[ 0, "desc" ]],
"language": {"url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.19/i18n/Czech.json"}
});
});

Soubor load_data.php

<?php
include_once("config.php");
  $sqlQuery = "SELECT podcast_id, datum, nazev, podcast, youtube, active_podcast FROM RG_podcast2 ORDER BY id ASC LIMIT $startFrom, $perPage";  
 //echo $sqlQuery;
$result = mysqli_query($conn, $sqlQuery); 
$paginationHtml = '';
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {  
 $paginationHtml.='<tr>';  
 $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast_id"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["datum"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["nazev"].'</td>'; 
 $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["youtube"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["active_podcast"].'</td>'; 
 $paginationHtml.='</tr>';  
} 
$jsonData = array(
 "html"	=> $paginationHtml,	
);
echo json_encode($jsonData); 
?>

Děkuji za pomoc

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 27. 10. 2022
0

Dobrý den, provedl jsem aktualizaci php kódu.

<?php 
// db settings 
$hostname = '***'; 
$username = '***'; 
$password = '***'; 
$database = '***';  
// db connection $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $database) or die("Error " . mysqli_error($conn)); 
mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 
$sqlQuery = "SELECT podcast_id, datum, nazev, podcast, youtube, active_podcast FROM RG_podcast2 ORDER BY podcast_id ASC"; 
//echo $sqlQuery; $result = mysqli_query($conn, $sqlQuery); 
$paginationHtml = '';  while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) 
{ 
$paginationHtml.='<tr>'; $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast_id"].'</td>'; 
$paginationHtml.='<td>'.$row["datum"].'</td>'; 
$paginationHtml.='<td>'.$row["nazev"].'</td>'; 
$paginationHtml.='<td>'.$row["podcast"].'</td>'; 
$paginationHtml.='<td>'.$row["youtube"].'</td>'; 
$paginationHtml.='<td>'.$row["active_podcast"].'</td>'; 
$paginationHtml.='<td>'.$row["active_podcast"].'</td>'; 
$paginationHtml.='</tr>'; 
}    
$jsonData = array(  
"html" => $paginationHtml, 
); 
echo json_encode($jsonData); 
?>

Javaskript

/* Nastaveni dataTable */
$(function () {
$('#podcast').DataTable( {
    "ajax": {"url": "load_data.php"},
 "columnDefs": [{ type: 'date-eu', targets: 0}],
"order": [[ 0, "desc" ]],
"language": {"url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.19/i18n/Czech.json"}
});
});

K databázi jsem správně připojen. Chybové okno je pryč, ale pluginu DataTable se mi žádné data nezobrazují. Pouze oznámení „Načítám…“.

Kde může být ještě chyba?

Děkuji za pomoc a případné opravy kódu.

Role: Zákazník
MB313456 Edited comment 7. 10. 2022
Prohlížíte 1 ze 8 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.