DataTable naštená dat s MYSGL

Vyřešeno933 zhlédnutíWebhosting
0

Dobrý den, využívám plugin DataTable, Nelze mi načíst data z databáze vyskakujícími chyba z datatable a nenačte mi to žádné data z mysgl.

Posílán část Javaskript k nahlédnuti

$(function () {
$('#podcast').DataTable( {
    "ajax": {"url": "load_data.php"},
 "columnDefs": [{ type: 'date-eu', targets: 0}],
"order": [[ 0, "desc" ]],
"language": {"url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.19/i18n/Czech.json"}
});
});

Soubor load_data.php

<?php
include_once("config.php");
  $sqlQuery = "SELECT podcast_id, datum, nazev, podcast, youtube, active_podcast FROM RG_podcast2 ORDER BY id ASC LIMIT $startFrom, $perPage";  
 //echo $sqlQuery;
$result = mysqli_query($conn, $sqlQuery); 
$paginationHtml = '';
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {  
 $paginationHtml.='<tr>';  
 $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast_id"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["datum"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["nazev"].'</td>'; 
 $paginationHtml.='<td>'.$row["podcast"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["youtube"].'</td>';
 $paginationHtml.='<td>'.$row["active_podcast"].'</td>'; 
 $paginationHtml.='</tr>';  
} 
$jsonData = array(
 "html"	=> $paginationHtml,	
);
echo json_encode($jsonData); 
?>

Děkuji za pomoc

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 27. 10. 2022
0

Přikládám dnešní pokus. Zkoušel různé příklady z internetu, ale u žádného z nich se mi nezobrazuje obsah tabulky. Napadlo mně jestli s tím nemá souvislost soubor .htaccess?

PHP skript

<?php
// db settings
$hostname = '******';
$username = '******';
$password = '******';
$database = '******';
 // db connection
$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $database) or die("Error " . mysqli_error($conn));
$cz = mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 
$sqlQuery = "SELECT podcast_id, datum, nazev, podcast, youtube, active_podcast FROM RG_podcast2";  
      //echo $sqlQuery;
$result = mysqli_query($conn, $sqlQuery, $cz); 
  while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) 
{  
$array[] = $row;  
}
     $jsonData = array(
      "echo" => 1,
    "totalrecords" => count($array),
    "totaldisplayrecords" => count($array),
        "data" => $array	
);
echo json_encode($jsonData); 
?>

Javaskript

$(function () {
$("#podcast").DataTable( {
    "processing": true,
 "ajax": {"url": "load_data.php"},
 "columns": [
                {"data": "podcast_id"},
                {"data": "datum"},
                {"data": "nazev"},
                {"data": "podcast"},
                {"data": "youtube"},
                {"data": "active_podcast"}
            ],
        "columnDefs": [{"type": "date-eu", targets: 1}],
"order": [[ 0, "desc"]],
"language": {"url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.19/i18n/Czech.json"}
});
});

Obrázek okna

Role: Zákazník
MV270050 Změnil status na publikováno 8. 10. 2022
Prohlížíte 1 ze 8 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.