Kdy začne WEDOS NoLimit podporovat Brotli kompresi (alternativa GZIP)

Vyřešeno1.56K zhlédnutíWebhosting
1

Dobrý den,

kdy, prosím začnete na WEDOS NoLimit webhostingu podporovat Brotli kompresi (novou vylepšenou alternativu oproti GZIP)? Zatím ho Váš hosting nepodporuje:

.htaccess

<IfModule mod_brotli.c>
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/javascript
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/json
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/xml
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS application/font-sfnt
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS font/otf
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS font/ttf
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS image/svg+xml
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS image/vnd.microsoft.icon
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/plain
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/css
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/xml
 AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/html
</IfModule>

.user.ini

brotli.output_compression = On

Nevím, na čem běží Vaše servery, ale pokud používáte Debian, tak Brotli jednoduše nasadíte následujícím způsobem:

### Apache Brotli support ###
01.) apt-get install brotli
02.) apt-get install apache2-dev git
03.) git clone –depth=1 –recursive https://github.com/kjdev/apache-mod-brotli.git
04.) cd apache-mod-brotli
05.) ./autogen.sh
06.) ./configure
07.) make
08.) install -D .libs/mod_brotli.so /usr/lib/apache2/modules/mod_brotli.so -m 644
09.) cd /etc/apache2/mods-available
10.) echo „LoadModule brotli_module /usr/lib/apache2/modules/mod_brotli.so“ > brotli.load
11.) nano brotli.conf
<IfModule brotli_module>
# Compression
## BrotliCompressionLevel: 0-11 (default: 11)
BrotliCompressionLevel 10
## BrotliWindowSize: 10-24 (default: 22)
BrotliWindowSize 22

# Logging
# Filter note
BrotliFilterNote Input brotli_in
BrotliFilterNote Output brotli_out
BrotliFilterNote Ratio brotli_ratio

#LogFormat ‚“%r“ %{brotli_out}n/%{brotli_in}n (%{brotli_ratio}n)‘ brotli
#CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/brotli_access.log brotli

# Output filter
AddOutputFilterByType BROTLI text/html text/plain text/css text/xml
AddOutputFilterByType BROTLI text/css
AddOutputFilterByType BROTLI application/x-javascript application/javascript
AddOutputFilterByType BROTLI application/rss+xml
AddOutputFilterByType BROTLI application/xml
AddOutputFilterByType BROTLI application/json

# Global output filer if necessary.
# SetOutputFilter BROTLI
# SetEnvIfNoCase Request_URI \.txt$ no-br

</IfModule>
12.) a2enmod brotli
13.) systemctl restart apache2

Předem Vám moc děkuji za odpověď.

Jan Vokurka

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
JV255947 Vybral nejlepší odpověď 26. 8. 2019
0
FH140428 Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,

do budoucna budeme s největší pravděpodobností podporu Brotli komprese implementovat, ale aktuálně to není prioritní. Jde o to, že je potřeba podporu implementovat napříč všemi webservery a tomu předchází spousta příprav a testovaní. V nejbližší budoucnosti Vám tedy bohužel nemůžeme podporu Brotli komprese slíbit.

Role: Podpora
JV255947 Vybral nejlepší odpověď 26. 8. 2019
Prohlížíte 1 ze 1 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.