Neočekávané 404

Vyřešeno759 zhlédnutíWebhostingapache Drupal htaccess
0

Dobrý den,

U našeho hostingu se nám stal malý problém. CMS Drupal byl původně nahrán přímo ve složce www – tam je stále. MImo to, jsem ale vytvořil subdoménu (jinak řečeno složku www/subdom/dp9.

Dále jsem vyzkoušel Váš instalátor wordpressu, všiml jsem si, že tento byl nainstalován do složky www/domains/wp.michlehabrovka.cz.

Dnes jsem byl upozorněn na fakt, že původní stránky přestaly fungovat – všechny cesty mimo hlavní stránky vrací 404.

 • htaccess je víceméně původní, jen jsem tam přidal přesměrování na https a na jednoduchou 404 stránku
 • cesta www.michlehabrovka.cz funguje, dokonce i www.michlehabrovka.cz/index.php funguje, ale ostatní cesty přímo z CMS již ne (například https://michlehabrovka.cz/node/397)
 • podezíral jsem nejprve wordpress ve složce www/domains/wp.michlehabrovka.cz, tak jsem zkusil přejmenovat složku domains na domains-backup, ale bez úspěchu
 • zkusil jsem aktivovat na 24 hodin error log, ale bohužel to nejsou logy apache, ale jen jakýsi výpis logu ve formátu csv, navíc je neustále prázdný

Existuje způsob, jak se podívat do logů apache a zjistit tak, kde request končí? Měli byste případně nápad, kam se podívat – vlastní CMS je v pořádku (úvodní stránka funguje, menu též, obrázky jsou vidět a to se vše čte z DB).

.htaccess z cesty www:

RewriteEngine On
 # redirect to https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]
Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
 # cele domeny (aliasy)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^domains/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/domains/
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?(.*)$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/domains/%2 -d
RewriteRule (.*) domains/%2/$1 [DPI]
 # subdomeny (s nebo bez www na zacatku)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^subdom/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/subdom/
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?(.*)\.([^\.]*)\.([^\.]*)$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/subdom/%2 -d
RewriteRule (.*) subdom/%2/$1 [DPI]
 # aliasy - spravne presmerovani pri chybejicim /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^domains/[^/]+/(.+[^/])$ /$1/ [R]
 # subdomeny - spravne presmerovani pri chybejicim /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^subdom/[^/]+/(.+[^/])$ /$1/ [R]
 ErrorDocument 404 /stranka-neexistuje.html

Děkuji, Tomáš Hampl

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
JŠ255861 Vybral nejlepší odpověď 11. 5. 2021
0
JŠ255861 53.54K - WEDOS Internet, a.s. 1 Komentář

Dobrý den,

zkuste do adresáře s webem vložit následující kód

#
# Apache/PHP/Drupal settings:
#
  # Protect files and directories from prying eyes.
<FilesMatch "\.(engine|inc|info|install|make|module|profile|test|po|sh|.*sql|theme|tpl(\.php)?|xtmpl)(~|\.sw[op]|\.bak|\.orig|\.save)?$|^(\.(?!well-known).*|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template|composer\.(json|lock)|web\.config)$|^#.*#$|\.php(~|\.sw[op]|\.bak|\.orig\.save)$">
  <IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    Order allow,deny
  </IfModule>
</FilesMatch>
  # Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes
  # Follow symbolic links in this directory.
#Options +FollowSymLinks
  # Make Drupal handle any 404 errors.
ErrorDocument 404 /index.php
  # Set the default handler.
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
  # Override PHP settings that cannot be changed at runtime. See
# sites/default/default.settings.php and drupal_environment_initialize() in
# includes/bootstrap.inc for settings that can be changed at runtime.
  # PHP 5, Apache 1 and 2.
<IfModule mod_php5.c>
  php_flag magic_quotes_gpc         off
  php_flag magic_quotes_sybase       off
  php_flag register_globals         off
  php_flag session.auto_start        off
  php_value mbstring.http_input       pass
  php_value mbstring.http_output      pass
  php_flag mbstring.encoding_translation  off
</IfModule>
  # Requires mod_expires to be enabled.
<IfModule mod_expires.c>
  # Enable expirations.
  ExpiresActive On
    # Cache all files for 2 weeks after access (A).
  ExpiresDefault A1209600
    <FilesMatch \.php$>
    # Do not allow PHP scripts to be cached unless they explicitly send cache
    # headers themselves. Otherwise all scripts would have to overwrite the
    # headers set by mod_expires if they want another caching behavior. This may
    # fail if an error occurs early in the bootstrap process, and it may cause
    # problems if a non-Drupal PHP file is installed in a subdirectory.
    ExpiresActive Off
  </FilesMatch>
</IfModule>
  # Various rewrite rules.
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
    # Set "protossl" to "s" if we were accessed via https://. This is used later
  # if you enable "www." stripping or enforcement, in order to ensure that
  # you don't bounce between http and https.
  RewriteRule ^ - [E=protossl]
  RewriteCond %{HTTPS} on
  RewriteRule ^ - [E=protossl:s]
    # Make sure Authorization HTTP header is available to PHP
  # even when running as CGI or FastCGI.
  RewriteRule ^ - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    # Block access to "hidden" directories whose names begin with a period. This
  # includes directories used by version control systems such as Subversion or
  # Git to store control files. Files whose names begin with a period, as well
  # as the control files used by CVS, are protected by the FilesMatch directive
  # above.
  #
  # NOTE: This only works when mod_rewrite is loaded. Without mod_rewrite, it is
  # not possible to block access to entire directories from .htaccess, because
  # <DirectoryMatch> is not allowed here.
  #
  # If you do not have mod_rewrite installed, you should remove these
  # directories from your webroot or otherwise protect them from being
  # downloaded.
  RewriteRule "/\.|^\.(?!well-known/)" - [F]
    # If your site can be accessed both with and without the 'www.' prefix, you
  # can use one of the following settings to redirect users to your preferred
  # URL, either WITH or WITHOUT the 'www.' prefix. Choose ONLY one option:
  #
  # To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
  # (http://example.com/... will be redirected to http://www.example.com/...)
  # uncomment the following:
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} .
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
  # RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  #
  # To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
  # (http://www.example.com/... will be redirected to http://example.com/...)
  # uncomment the following:
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
  # RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]
    # Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
  # VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
  # For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
  # modify the following line:
  # RewriteBase /drupal
  #
  # If your site is running in a VirtualDocumentRoot at http://example.com/,
  # uncomment the following line:
  # RewriteBase /
    # Pass all requests not referring directly to files in the filesystem to
  # index.php. Clean URLs are handled in drupal_environment_initialize().
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
  RewriteRule ^ index.php [L]
    # Rules to correctly serve gzip compressed CSS and JS files.
  # Requires both mod_rewrite and mod_headers to be enabled.
  <IfModule mod_headers.c>
    # Serve gzip compressed CSS files if they exist and the client accepts gzip.
    RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s
    RewriteRule ^(.*)\.css $1\.css\.gz [QSA]
      # Serve gzip compressed JS files if they exist and the client accepts gzip.
    RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s
    RewriteRule ^(.*)\.js $1\.js\.gz [QSA]
      # Serve correct content types, and prevent mod_deflate double gzip.
    RewriteRule \.css\.gz$ - [T=text/css,E=no-gzip:1]
    RewriteRule \.js\.gz$ - [T=text/javascript,E=no-gzip:1]
      <FilesMatch "(\.js\.gz|\.css\.gz)$">
      # Serve correct encoding type.
      Header set Content-Encoding gzip
      # Force proxies to cache gzipped & non-gzipped css/js files separately.
      Header append Vary Accept-Encoding
    </FilesMatch>
  </IfModule>
</IfModule>
  # Add headers to all responses.
<IfModule mod_headers.c>
  # Disable content sniffing, since it's an attack vector.
  Header always set X-Content-Type-Options nosniff
</IfModule>

Role: Podpora Web: https://stackoverflow.com/ Vizitka: Roses are Red, Violets are Blue Unexpected '{' on line 32.
JŠ255861 Vybral nejlepší odpověď 11. 5. 2021

Vlákno nyní uzavírám z důvodu neaktivity. V případě potřeby založte nový dotaz .

Prohlížíte 1 ze 6 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.