nové heslo do administrace

Vyřešeno257 zhlédnutíZákaznická administrace
0

Dobrý den, při resetování wordpressu jsem dle návodu měnila heslo do administrace, někde jsem udělala chybu, už si nevím rady. Napsalo i to při přihlášení tuto chybu:

……………………………………………………………………………………………
Během připojování k databázovému serveru došlo k chybě
Příčiny mohou být různé, např. špatně zadané uživatelské jméno nebo heslo v souboru wp-config.php. Pokud nelze vůbec navázat spojení s databázovým serverem md***.wedos.net, tak mohlo dojít k výpadku na straně poskytovatele hostingových služeb.

  • Používáte správné uživatelské jméno a heslo?
  • Zadali jste přesnou adresu databázového serveru?
  • Je databázový server opravdu funkční?

Pokud těmto dotazům moc nerozumíte, měli byste raději kontaktovat poskytovatele hostingových služeb. Jestli bude nadále docházet k podobným problémům, zkuste se obrátit na oficiální fórum podpory (česky).

……………………………………………………………………………………………

FTP heslo změněno, po změně hesla v ftp databázi už jsem se nedostala dál:

…………………………………………………………………………………………….

* * Database table prefix
* * ABSPATH
*
* @link https://wordpress.org/support/article/editing-wp-config-php/
*
* @package WordPress
*/

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( ‚DB_NAME‘, ‚d****‘ );

/** MySQL database username */
define( ‚DB_USER‘, ‚a****‘ );

/** MySQL database password */
define( ‚DB_PASSWORD‘, ‚****‘ );

/** MySQL hostname */
define( ‚DB_HOST‘, ‚md***.wedos.net‘ );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( ‚DB_CHARSET‘, ‚utf8‘ );

/** The database collate type. Don’t change this if in doubt. */
define( ‚DB_COLLATE‘, “ );

…………………………………………………………………………………. výstřižek

wordpress mám nyní zálohovaný a prázdný, stačí se mi dostat znovu do administrace. co teď?

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 14. 11. 2022
0
13.32K Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,

jde o nastavení přístupů do databáze, které se nachází na FTP webhostingu v instalaci wordpress v souboru wp-config.php. Přístupové údaje do databáze Vám byly zaslány e-mailem po zřízení databáze. Případně můžete heslo do databáze změnit v zák. administraci u konkrétního webhostingu, více informací naleznete zde.

Správné přihlašovací údaje do databáze můžete otestovat v phpMyAdmin zde.

Role: Podpora
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 14. 11. 2022