Odeslání emailu pomocí PHP a SMTP nepoužívá jako odesílatele alias

88 zhlédnutíWebhostingPHP phpmailer smtp
0

Dorý den,

zkouším odeslat email z webhostingu pomocí PHPMailer.

Ale chci, aby email odešel jakože z adresy toho aliasu, nikoliv z adresy, která je primární pro webhosting.

Bohužel, ten email vždy dorazí z emailove adresy, ke ktere je ten webhosting určen nikoliv z té té adresy aliasu, kterou také uvádím vždy, jako

$mail->Username = email@alias;
$mail->setFrom(email@alias)
Role: Zákazník
LH122180 Odpověděl na otázku 14. 3. 2023
0

Zkuste to odeslat s těmito SMTPOptions, jestli nepomůže.

$mail->SMTPOptions = array(
    'ssl' => array(
        'verify_peer' => false,
        'verify_peer_name' => false,
        'allow_self_signed' => true
    )
);

Role: Zákazník
MB313456 Změnil status na publikováno 14. 3. 2023
Prohlížíte 1 ze 2 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.