Ověření domény na webu přes WAPI

63 zhlédnutíWebhostingdoména existuje wapi webhosting
0

Řešíme na webu ověření zda doména zadaná do inputu volná nebo obsazená. Používáme Wapi rozhraní, ale pořád s errem. Resp. jeden den fungovalo, druhý den přestalo. Nemáte někdo prosím zkušenosti?

public function overenieDomeny(Request $request)
    {
        // parametry XML dotazu
        $login = 'schranka@gmail.com';
        $wpass = 'heslo';
        $auth = sha1($login.sha1($wpass).date('H', time()));
          $urlOverenie  = htmlspecialchars($request->url);
        $urlOverenie  = str_replace('https://', '', $urlOverenie);
        $urlOverenie  = str_replace('http://', '', $urlOverenie);
        $urlOverenie  = str_replace('www.', '', $urlOverenie);
        $urlOverenie  = str_replace('/', '', $urlOverenie);
        // sestavení XML
        $sestavaniXML = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <request>
        <user>'.$login.'</user>
        <auth>'.$auth.'</auth>
        <command>domain-check</command>
        <clTRID>35c7</clTRID>
        <data>
        <name>'.$urlOverenie.'</name>
        </data>
        </request>
          ';
         // adresa
        $url = 'https://api.wedos.com/wapi/xml';
         // POST data
        $post = 'request='.urlencode($sestavaniXML);
         // inicializace cURL session
        $ch = curl_init();
         // nastavení URL a POST dat
        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,true);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$post);
         // odpověď chceme jako návratovou hodnotu curl_exec()
        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
         // doba, po kterou skript čeká na odpověď
        curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,100);
         // provedení volání
        $res = curl_exec($ch);
        $xml = simplexml_load_string($res);
                         if($xml->code == 1000)
        {
            return response()->json('OK', 200);
        }else{
            return response()->json('Error', 401);
        }
    }

Role: Zákazník
publikoval nový komentář

Dobrý den,
jakou chybu dostáváte konkrétně? Tedy při výpisu $res např. takto
echo “.htmlspecialchars(print_r($res, true)).“;
Na mé straně script napřímo funguje, tedy mimo formulář při zadání pevné hodnoty a bez použití request/response. Heslo WAPI zadáváte správné?

Dobrý den, děkuji za reakci. Vrací kód 2050.

Dobrý den,
To je kód pro chybnou autentifikaci. Viz https://kb.wedos.com/cs/wapi-api-rozhrani/wapi-seznam-navratovych-kodu/#2xxx-nespravny-dotaz-obecne. Prosím o kontrolu hesla, jak již nastínil kolega.

Zkusili jsme heslo nastavit znovu, abychom měli jistotu že je stejné. Ale pořád hlásí: {„code“:“2050″,“result“:“Authentication failure“,“timestamp“:“1619009355″,“clTRID“:“35c7″,“svTRID“:“1619009355.8250.8540.1″,“command“:“domain-check“}

Dobrý den,
skript voláte přímo na hostingu popř. kterém? Můžete prosím otestovat i nějaký výchozí kód např. https://kb.wedos.com/cs/wapi-api-rozhrani/wapi-priklad-v-php/
popř. volání otestovat na jiném hostingu/serveru?

Kategorie