PHPmailer odesílání emailů

Vyřešeno1.07K zhlédnutíWebhostingemail smtp mail smtp smtp
0

Dobrý den, snažím se odeslat email s nastavením:

$mail = newPHPMailer(true);
$email = ‚zk********@centrum.cz‘;
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->setFrom(‚v****.o@seznam.cz‘, ‚Oxydesign.cz‘);
$mail->addAddress($email);
$mail->isSMTP();
$mail->Host = ‚wes1-smtp.wedos.net‘;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = ‚tls‘;
$mail->Port = 587;

$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML

$file_to_attach = $_FILES[‚file‘][‚tmp_name‘];
$filename=$_FILES[‚file‘][‚name‘];
$mail->AddAttachment( $file_to_attach , $filename );

$mail->CharSet = „utf-8“;
$mail->Subject = $subject;

a odpověď je
2023-02-21 06:12:57 SERVER -> CLIENT: 220 wes1-so1.wedos.net ESMTP Postfix – S.T.A.N.D.A. postak OUT
2023-02-21 06:12:57 CLIENT -> SERVER: EHLO oxydesign.cz
2023-02-21 06:12:57 SERVER -> CLIENT: 250-wes1-so1.wedos.net250-PIPELINING250-SIZE 104857600250-VRFY250-ETRN250-STARTTLS250-ENHANCEDSTATUSCODES250-8BITMIME250 DSN
2023-02-21 06:12:57 CLIENT -> SERVER: STARTTLS
2023-02-21 06:12:57 SERVER -> CLIENT: 220 2.0.0 Ready to start TLS
2023-02-21 06:12:57 CLIENT -> SERVER: EHLO oxydesign.cz
2023-02-21 06:12:57 SERVER -> CLIENT: 250-wes1-so1.wedos.net250-PIPELINING250-SIZE 104857600250-VRFY250-ETRN250-AUTH PLAIN LOGIN250-ENHANCEDSTATUSCODES250-8BITMIME250 DSN
2023-02-21 06:12:57 CLIENT -> SERVER: AUTH LOGIN
2023-02-21 06:12:57 SERVER -> CLIENT: 334 VXNlcm5hbWU6
2023-02-21 06:12:57 CLIENT -> SERVER: <credentials hidden>
2023-02-21 06:12:59 SERVER -> CLIENT: 535 5.7.8 Error: authentication failed: ***
2023-02-21 06:12:59 SMTP ERROR: Username command failed: 535 5.7.8 Error: authentication failed: VXNlcm5hbWU6
SMTP Error: Could not authenticate.
2023-02-21 06:12:59 CLIENT -> SERVER: QUIT
2023-02-21 06:12:59 SERVER -> CLIENT: 221 2.0.0 Bye
SMTP Error: Could not authenticate.

Mohu se zeptat kde je problém?

Děkuji

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 8. 3. 2023
0
99.15K Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 5 Comments

Dobrý den,

řešení PHP kódu je nad rámec podpory, takže jsem post publikoval a nechávám jej k řešení komunitě. Nicméně v kódu nevidím žádnou adresu, která by byla hostovaná u WEDOS a šlo by se k ní tedy přihlásit přes naše SMTP.

Role: Podpora Web: https://kb.wedos.com Vizitka: WEDOS Specialista na Znalostní bázi
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 8. 3. 2023