Pomoc s nastavením hodnot pro email, aby se nevracel jako nedoručitelný

Vyřešeno187 zhlédnutíDNS
0

Dostal jsem tuto odpověd a zkoušel jsem vše nastavit dle návodu, ale email na gmail.com se stále vrací jako nedoručitelný.

Dobrý den,

je pravděpodobné, že Gmail odmítl Váš e-mail, protože nemáte správně nastaveny záznamy SPF a DKIM, které Google nově validuje. Dívali jsme se na nastavení Vaší domény a nemáte naše name servery, je tedy třeba, abyste u svého registrátora WEDOS Internet, a.s. nastavili záznam pro naše e-mailové servery. Jedná se o záznam, pomocí kterého může e-mailový server příjemce ověřit, zda byl e-mail odeslaný z důvěryhodného e-mailového serveru.

Pro odstranění tohoto problému u správce DNS záznamů domény mami-online.cz doporučuji, abyste nastavili tento SPF záznam pro naše e-mailové servery: v=spf1 a mx include:_spf.eshop-rychle.cz ~all

Více informací o SPF záznamu případně naleznete zde: https://helpdesk.eshop-rychle.cz/docs/e-maily/nastaveni-spf-zaznamu/

Zároveň doporučuji na doméně nastavit také tento DKIM klíč, který se používá k podepisování odeslaných e-mailů:
DKIM
mail._domainkey TXT „v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDomjnbWWUowacxzZq95I7GanlxegxqrUjYbfHkIkMlyRVtzNHVSOme6teggggkPp9zxdfW0HrG5v9yyzm9shsPQcYKjlAsAK6Nld4yKvC/7SpkyzwLsSB8I98AjAFgtwniZTlkqh8/Jb8zO7fMhepDZj+r0uHNjjdpdyzKCPPRzQIDAQAB“

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 8. 9. 2023
0
95.55K Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,

doporučuji tento postup:

  1. V SPF záznamu Vám chybí -all (máte tam jenom -al) a přestože máte web i e-maily aspoň částečně u nás, neobsahuje záznam naše include. Zkuste tedy záznam upravit na: v=spf1 a mx include:_spf.we.wedos.net include:_spf.mami-online.cz include:_spf.eshop-rychle.cz -all
  2. Přidejte DKIM záznam dle instrukcí:
    Název: mail._domainkey
    Typ: TXT
    Data: v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDomjnbWWUowacxzZq95I7GanlxegxqrUjYbfHkIkMlyRVtzNHVSOme6teggggkPp9zxdfW0HrG5v9yyzm9shsPQcYKjlAsAK6Nld4yKvC/7SpkyzwLsSB8I98AjAFgtwniZTlkqh8/Jb8zO7fMhepDZj+r0uHNjjdpdyzKCPPRzQIDAQAB
Role: Podpora Web: https://kb.wedos.com Vizitka: WEDOS Specialista na Znalostní bázi
MB313456 Vybral nejlepší odpověď 8. 9. 2023