prepopojenie databázy

0

Zdravím, chcel by som sa spytať ako sa dokážem pripojiť na databázu. Do phpmyadminu sa mi ide dostať ale keď chcem niečo odoslať z webu aby sa mi to potom zapísalo do databázy tak mi to nejde.

kód:

<?php
/* DATABASE CONNECTION*/
$db['db_host'] = správný název serveru;
$db['db_user'] = správný název uživatele web;
$db['db_pass'] = správné heslo;
$db['db_name'] = správný název databáze;
 foreach($db as $key=>$value){
define(strtoupper($key),$value);
}
global $connection;
$connection = mysqli_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASS,DB_NAME);
if(!$connection){
die("Cannot Establish A Secure Connection To The Host Server At The Moment!");
}
 try{
$db = new PDO('mysql:dbhost=správný název serveru;dbname=správný název databáze;charset=utf8','správný název uživatele web','správné heslo');
 }
catch(Exception $e){
 die('Cannot Establish A Secure Connection To The Host Server At The Moment failed!');
}
 /*DATABASE CONNECTION */
?>

Ďakujem veľmi pekne

S

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
MV270050 Vybral nejlepší odpověď 15. 6. 2022
0

A co zkusit upravit tento příklad (z webu php.net), zda funguje?

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$db = "database";
 try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$db", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully";
} catch(PDOException $e) {
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
?>

MV270050 Vybral nejlepší odpověď 15. 6. 2022