Problém s CRON úlohou u Tiny Tiny RSS

Vyřešeno637 zhlédnutíWebhostingcron Tiny Tiny RSS TT-RSS
0

Dobrý den,

mám dotaz ohledně cron příkazů.

Využívám na subdoméně Tiny Tiny RSS, které vyžaduje aktualizace pro funkční stahování feedů.

Dle návodu z webu

Periodical updating from crontab, using update script (update.php --feeds)
 Use this if you have access to PHP command line interpreter but not allowed (e.g. by your hosting provider) to run persistent background processes. Do not try to run cronjobs with a PHP CGI binary, it’s not going to work. If you see HTTP headers being displayed when you run php ./update.php you are using an incorrect binary.
 Full example (see man 5 crontab for more information on the syntax):
 */30 * * * * /usr/bin/php /path/to/tt-rss/update.php --feeds --quiet
 Notes:
     /usr/bin/php should be replaced with the correct path to PHP CLI binary on your system. If you are not sure which binary or what path to use, ask your hosting provider.
    Try the command using shell if possible to check if it works before setting up the cronjob.

Nejsem schopen provést tento příkaz, ale samotné spuštění update.php, nebo mého upraveného mujupdate.php by měl cron provést právě onu aktualizaci feedů

<?php
 //Spusteni Cronu - odeslani mailu
//	$cas=(strftime('%e.%m.%Y %T'));
//	$to      = '******@******.cz';
//	$subject = 'Aktualizace - Cron spusten '. $cas;
//	$message = 'Test spusteni Cronu '. $cas;
//	$headers = 'From: info@*****.ml' . "\r\n" .
//  	'Reply-To: info@*****.ml' . "\r\n" .
//    	'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
//	mail($to, $subject, $message, $headers);
   set_include_path(dirname(__FILE__) ."/include" . PATH_SEPARATOR .
  get_include_path());
  define('DISABLE_SESSIONS', true);
  chdir(dirname(__FILE__));
  require_once "autoload.php";
 require_once "functions.php";
 require_once "rssfuncs.php";
 require_once "config.php";
 require_once "sanity_check.php";
 require_once "db.php";
 require_once "db-prefs.php";
  init_plugins();
  //Skryti vypisu
 define('QUIET', true);
  update_daemon_common();
 housekeeping_common(true);
  PluginHost::getInstance()->run_hooks(PluginHost::HOOK_UPDATE_TASK, "hook_update_task", $op);
 ?>

A tak se ptám, kde je problém. Či z vás někdo též neřešil problém s TT-RSS.

Btw, třetí varianta řešení, kdy zapnu SIMPLE_UPDATE_MODE v config.php

Není řešení.

A ptám se zde, protože kamarádovi na endoře to funguje. Tak mě zajímalo, v čem by mohl být problém. Je možné, že jsem tuto problematiku špatně pochopil

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
RM130195 Vybral nejlepší odpověď 12. 1. 2021
0
MJ226297 3.29K - WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,

je problém stále aktuální. Vidíme, že cron probíhá od 26.12.

Role: Podpora
RM130195 Vybral nejlepší odpověď 12. 1. 2021