tt135715 | About

tt135715 36 Bodů
36 Rep.
1 Answers 1 Best answers
5 Questions 1 Unanswered
2 Comments 0 Unapproved
36 Reputation 0 This month

No "about me" yet..

Registered 14. 10. 2019
Komentář k příspěvku
23. 6. 2021
2
Komentář k příspěvku
22. 6. 2020
2
Odpověď byla vybrána jako nejlepší
14. 10. 2019
20
Odeslaná odpověď
14. 10. 2019
2
Registered
14. 10. 2019
10
Instalace Ubuntu 18.04
0 14. 10. 2019