MZ331934 | Reputace

MZ331934 14 Bodů
14 Rep.
Komentář k příspěvku
Odkaz na komentář
15. 6. 2022 2
Odeslaná odpověď
CSS z půlky nefunguje
15. 6. 2022 2
Registered
MySQL problém „BLOB/TEXT … column can’t have a default value“
15. 6. 2022 10