Composer – instalace a příklady použití

Composer je nástroj na správu závislostí pro PHP projekty. Umožňuje vývojářům snadno nainstalovat a aktualizovat knihovny a balíčky, které potřebují pro své projekty. To umožňuje vývojářům vyhnout se ruční instalaci a správě knihoven, což může být časově náročné a náchylné k chybám.

Composer používá soubor „composer.json“ ve vašem projektu, ve kterém jsou uvedeny závislosti projektu. Soubor „composer.json“ obsahuje informace o požadavcích na verzi knihovny, a také o jakýchkoli dalších knihovnách, které jsou nutné pro správnou funkci projektu.

Composer také poskytuje možnost automatického vytváření autoloaderu pro vaše projekty. Autoloader umožňuje PHP skriptům automaticky nahrávat třídy a interfejsy knihoven, které jsou potřebné pro správnou funkci projektu.

Composer nemůžete nainstalovat na sdílený webhosting, protože k jeho ovládání je potřeba SSH přístup, který na našem webhostingu neumožňujeme.

Instalace Composeru:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Jednoduchá instalace v Ubuntu/Debian:

sudo apt install composer

Ověřte, že Composer je nainstalován a funguje správně pomocí příkazu

composer --version

Vytvoření souboru „composer.json“ ve vašem projektu:


{
  "require": {
    "monolog/monolog": "^1.24",
    "phpunit/phpunit": "^8.5"
  }
}

Instalace závislostí z „composer.json“ souboru:

composer install

Aktualizace závislostí v projektu:

composer update

Odebrání závislosti z projektu:

composer remove monolog/monolog

Zobrazit verzi knihovny:

composer show monolog/monolog

Zobrazit verze knihoven v projektu:

composer show -i

Zobrazit všechny dostupné verze knihovny

composer show monolog/monolog -all

Pokud chcete Composer používat bez nutnosti zadávat celý cestu k souboru, můžete ho nastavit do systémové proměnné PATH pomocí příkazu

echo 'export PATH="$PATH:$HOME/.composer/vendor/bin"' >> ~/.bashrc

a potom aktualizovat proměnné PATH

source ~/.bashrc

Nyní byste měli být schopni spustit Composer příkazy bez nutnosti zadávat celou cestu k souboru.

Příklady použití

Chcete-li použít knihovnu pro práci s databází, jako je například Doctrine, můžete ji nainstalovat pomocí Composeru pomocí příkazu

composer require doctrine/dbal

Pokud chcete aktualizovat knihovnu na nejnovější verzi, můžete použít příkaz

composer update doctrine/dbal

Pokud chcete odebrat knihovnu z projektu, můžete použít příkaz

composer remove doctrine/dbal

Dalším použitím Composeru je vytvoření a spravování autoloaderu pro vaše projekty. Autoloader automaticky načítá potřebné soubory ve vašem projektu, takže je nemusíte ručně include nebo require. Můžete vytvořit autoloader pomocí příkazu:

composer dump-autoload

Dalším použitím Composeru je instalace a správa frameworků, jako je například Laravel nebo Symfony. Můžete je nainstalovat pomocí příkazu

composer create-project laravel/laravel myproject

nebo

composer create-project symfony/website-skeleton myproject

Kompletní dokumentace https://getcomposer.org/doc/