VPS – Debian 10 – Instalace LAMP

Instalace LAMP na Debian 10 (Buster)

 1. Aktualizace systému Debian Linux, spusťte: sudo — sh -c ‚apt update && apt upgrade‘
 2. Nainstalujte Apache, spusťte: sudo apt install apache2
 3. Aktualizujte Firewall a otevřete port 80 a 443, spusťte: sudo ufw allow in „WWW Full“
 4. Nastavení MariaDB: sudo apt install mariadb-server
 5. Zabezpečte svůj server MariaDB, spusťte: sudo mysql_secure_installation
 6. Instalace PHP 7.3: sudo apt install php libapache2-mod-php php-gd php-mysql
 7. Vyzkoušejte nastavení LAMP

Podívejme se na všechny kroky v detailech. Nejprve se ale přihlaste ke vzdálenému serveru pomocí příkazu ssh:

ssh uzivatel@ip/domena

1. Aktualizace serveru
Ujistěte se, že jsou všechny balíčky aktuální, spusťte následující příkaz apt nebo příkaz apt-get:

sudo apt update
sudo apt upgrade

2. Instalace webového serveru Apache
Apache HTTP Server, známý také jako „Apache“. Je to webový server známý pro podporu růstu World Wide Web. Proto budeme instalovat Apache na Debian 10, spusťte:

sudo apt install apache2


Jak spustit, zastavit, restartovat a získat stav serveru Apache:

sudo systemctl start apache2.service ## <-- Zapnutí ##
sudo systemctl restart apache2.service ## <-- Restart ##
sudo systemctl stop apache2.service ## <--Vypnutí ##
sudo systemctl reload apache2.service ## <-- Reload nastavení ##
sudo systemctl status apache2.service ## <-- Získejte stav ##

3. Aktualizujte bránu firewall a otevřete port 80 a 443
Je důležité otevřít TCP port 80 (www) a 443 (https), aby LAMP na Debian 10 fungoval. Zadejte následující příkazy:

sudo ufw allow www
sudo ufw allow https
sudo ufw status


Nyní můžeme vyzkoušet zda se nám podaří připojit.
Do svého webového prohlížeče napište IP Adresu vašeho serveru.
Měli byste vidět takovou stránku:

4. Jak nainstalovat MariaDB na Debian 10
Nyní máte spuštěn webový server a běží spolu s vaším prvním virtuálním hostitelem. Je čas nainstalovat MariaDB, což je náhrada za MySQL server. Zadejte následující příkaz apt:

sudo apt install mariadb-server


Vylepšete zabezpečení instalace MariaDB
Spusťte skript mysql_secure_installation:

sudo mysql_secure_installation


Tento skript vám umožňuje zlepšit zabezpečení instalace MariaDB následujícími způsoby:

 • Můžete nastavit heslo pro root účty.
 • Odstraňte root účty, které jsou přístupné mimo localhost.
 • Odebrat účty anonymních uživatelů.
 • Vymažte testovací databázi, ke které ve výchozím nastavení mají přístup anonymní uživatelé.

Jak vytvořit databázi a uživatele / heslo
Chcete-li vytvořit databázi a udělit svým uživatelům oprávnění k používání databází, spusťte:

mysql -u root -p


Až budete vyzváni, zadejte rootové heslo MariaDB. Vytvořte databázi s názvem „test“ a udělte jí uživatelská oprávnění.

CREATE DATABASE test;
GRANT ALL ON test.* TO 'Uzivatel' IDENTIFIED BY 'UzivatelskeHeslo1';
quit


Otestování:

mysql -u Uzivatel -p'UzivatelskeHeslo1' test

Instalace PHP 7.3 pro váš LAMP na Debian 10
PHP je poslední částí skládačky, která umožňuje vytvářet dynamické webové stránky. PHP je také populární motor pro vývoj webových sestav pro LAMP stack. Instalujme tedy PHP:

sudo apt install php libapache2-mod-php


Hledání a instalace PHP modulů
Budeme také instalovat PHP moduly, které umožňují přístup k MySQL a GD lib:

sudo apt install php-mysql php-gd


Testování PHP s LAMP
Vytvoříme si soubor: „test.php“ ve složce /var/www/html/test.php
A vložíme do něj následují kód: <?php phpinfo(); ?p>


Soubor uložíme a přejdeme na webovou adresu:
http://ip-vaseho-serveru/test.php
Pokud se Vám zobrazí následují stránka tak vše funguje správně.