Přesměrování pomocí HTML/PHP

Pokud potřebujete přesměrovat Vaší doménu na jinou, můžete využít přesměrování pomocí tohoto návodu na nastavení v naši administraci, nebo použít přesměrování pomocí souboru .htaccess. Pokud vám nevyhovuje ani jedno z tohoto, je tady jednoduché řešení a to přesměrování pomocí HTML nebo PHP.

Přesměrování <meta> tagem  

Nejlepší způsob je ten, že použijete tzv. metatag, kód vypadá takto:  

<meta http-equiv="refresh" content="2;url=vasedomena.tld"> 

Číslo v tomto kódu určuje počet sekund, za kolik se provede přesměrovaní na danou URL. vasedomena.tld pak nahradíte adresou, na kterou se má daná stránka přesměrovat.  

Příklad:  

Chceme přesměrovat stránky na domena2.tld a to ihned, jakmile otevřete domena1.tld. Kód bude vypadat následovně:  

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://domena2.tld "> 

Kód pro přesměrování vložíme do hlavičky v souboru index.html, pokud se jedná o čistou stránku bez obsahu, vložíme jej s hlavičkou.  

Celkový kód pro přesměrování i s html hlavičkou pak vypadá takto:  

<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
<head> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"> 
    <meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://domena2.tld "> 

<title>Titulek stránky</title> 

</head> 
<body> 
</body> 

Přesměrování pomocí PHP hlavičky 

V PHP je funkce  Header(), kde se dá konfigurovat parametr  Location s jinou adresou. Funkce Header () musí být na serveru povolena (pozn. – na webhostingu WEDOS je povolena).  

Následující kód vložíme na stránky domena1.tld:  

<?php 
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
header("Location: https://domena2.tld"); 
header("Connection: close"); 
?>