Webhosting

WordPress | Odvirování webu

V následujícím článku se zaměříme na opravu napadeného/zavirovaného webu. Tento problém lze řešit více způsoby, my si však ukážeme způsob, kdy obnovíme data do nové, čisté instalace. Opravu webu doporučujeme pouze zákazníkům, kteří umějí pracovat s FTP a databází (PMA). Tento postup předpokládá, že máte na hostingu pouze jeden web. Využíváte-li multihosting a máte na […]

Zálohování FTP webhostingu pomocí rsync

V tomto článku je popsáno jednoduché zálohování webhostingu přes FTP. My si nyní popíšeme, jak můžeme toto zálohování zjednodušit pomocí rsync a skriptu v Bash. Rsync je možno použít v operačních systémech Linux nebo MacOS, případně možno i ve Windows přes WSL. Nejdříve stáhneme obsah webhostingu: Za –ftp-user= zadáme váš login do FTP vašeho webhostingu, […]

HESK – tiketový systém

V následujícím článku popíši, jakým způsobem lze využívat tiketový systém HESK, tedy systém pro vyřizování a správu tiketů (zákaznická podpora). Rovněž se pokusím popsat výhody a nevýhody. Na úvod shrnu instalaci tohoto CMS. Instalovat jej lze jednoduše pomocí našeho Instalátoru aplikací, kde se snažíme udržovat aktuální verze systému. Případně můžete instalaci provést ručně pomocí staženého […]

Optimalizace webu | 6. Cache obsahu

Cache static content Cachování je pro rovněž důležitou součástí webu. Prohlížeče si ukládají statický obsah webu do mezipaměti, tím dojde k rychlejšímu načtení webu při další návštěvě. Samotná stránka může prohlížeči sdělit, zda má soubory ukládat či nikoliv a případně na jak dlouho. Lze tedy definovat přesný čas pro konkrétní typy souborů. Obsah se ukládá […]

Optimalizace webu | 5. Obrázky

V případě pomalého webu je ve většině případů na vině špatná optimalizace obrázků. Samotné soubory webu mají velikost v jednotkách kB, zatímco obrázky jsou v jednotkách MB. Co tedy potřebujeme s obrázky provést, pokud chceme, aby náš web nezpomalovaly? Provést kompresi obrázků s co nejmenší ztrátou Najít vhodný formát obrázku. Samotná komprese je u obrázků obvykle ztrátová, to znamená že […]

Optimalizace webu | 4. Time To First Byte (TTFB)

V tomto díle se zaměříme na stručnější rozebrání tohoto pojmu. Rovněž zde probereme Keep-alive a Compress transfer včetně pojmu gzip. TTFB označuje čas, mezi dotazem na stránku a okamžikem, kdy od serveru obdrží první bajt informací. Do této doby se započítává vyhledávání DNS, navázání připojení pomocí TCP a SSL, přesměrování na samotné webu atd. Důležité […]

Optimalizace webu | 3. Bezpečnostní hlavičky

Bezpečnostní hlavičky – Security score Tato metrika ukazuje bezpečnost webu pro návštěvníky, započítává se šance na podstrčenou stránku či nežádoucí přesměrování. Do celkového skóre, se započítává verze javascriptových knihoven (starší představují bezpečnostní riziko) a nastavené bezpečnostní hlavičky. Tyto hlavičky se zapisují buď pomocí PHP, v konfiguraci serveru nebo do souboru .htaccess. Uvedené příklady jsou pro […]

Optimalizace Webu | 2. Základní pojmy

WebPageTest nám na webu hodnotí celkem několik parametrů (metrik), které ovlivňují chod webu. Jedná se o Security score, First Byte Time, Keep-alive, Compress transfer, Compress images, Cache static content a případně zda web využívá CDN. Pojďme si tedy konkrétní pojmy rozebrat. Security score Stručně se jedná o hodnocení, jak je web zabezpečený a zda neobsahuje […]

Optimalizace webu | 1. Úvod

V následujícím seriálu se zaměříme na optimalizaci webu za účelem z rychlení a plynulého zobrazování. Pro hledání problémů na webu se využívají různé měřící nástroje. Mezi nejoblíbenější patří WebPageTest a PageSpeed Insights od Google. Druhý zmíněný nástroj má českou mutaci a poměrně stručně popisuje jak problémy na webu řešit. Z toho důvodu se v tomto […]

Instalace Moodle 3.11.3+

V tomto návodu si ukážeme jak na webhosting nainstalovat Moodle verze 3.11.3+, kterou lze stáhnout zde. Před instalací si připravíme instalační soubory a zřídíme si databázi, kterou připojíme během instalace. Databázi si zřídíme v zákaznické administraci dle návodu zde. Zřízení databáze chvilku trvá, proto se pustíme do nahrání souborů a následné úpravy. Videonávod: Nahrávání souborů […]