CSS z půlky nefunguje

485 zhlédnutíWebSite
0

CSS mi funguje do chvíle kdy dojde na inputy, poté se chová jako, kdyby neexistovalo.

Role: Zákazník
MZ61249 Odpověděl na otázku 15. 6. 2022
0

jedná se o http://force-gaming-portal.eu/whitelist.html

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang=“en“>
<head>
    <meta charset=“UTF-8″>
    <meta name=“viewport“ content=“width=device-width, initial-scale=1″>
    <title>Force Gaming Portal</title>
    <link rel=“stylesheet“ href=“whitelist.css“>
    <link rel=“stylesheet“ href=“styles.css“>
    <link rel=“preconnect“ href=“https://fonts.googleapis.com“>
    <link rel=“preconnect“ href=“https://fonts.gstatic.com“ crossorigin>
    <link href=“https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Radio+Canada&family=Roboto&display=swap“ rel=“stylesheet“>
    <link rel=“icon“ type=“image/x-icon“ href=“/img/favicon.ico“>
    <script src=“scripts.js“></script>
</head>
<body>
    <div class=“header“>
        <div class=“_inner_header_“>
            <div class=“logo_container“>
                <a href=“index.html“>Force <span>Gaming</span> Portal</a>
            </div>
            <ul class=“navigation“>
                <a href=“https://wiki.force-gaming-portal.eu“ target=“_blank“><li>WIKI</li></a>
                <a href=“https://fgp.tebex.io“ target=“_blank“><li>TEBEX</li></a>
                <a href=“https://instagram.com/fgp.eu/“ target=“_blank“><li>INSTAGRAM</li></a>
                <a href=“https://discord.gg/dVWVC9Gygq“ target=“_blank“><li>DISCORD</li></a>
                <a href=“contact.html“><li>KONTAKT</li></a>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div class=“container“>
        <div class=“main“>
            <div class=“title“>
                <h1>Whitelist</h1>
            </div>
            <div class=“wl_info“>
                <h4>Informace</h4>
                <p>Před whitelist pohovorem si přečtěte <a href=“https://discord.com/channels/809695238083313664/809695239009730591″>pravidla</a><br>Whitelist můžete opakovat 3x, pokaždé po 24 hodinách<br>Máte nárok na 3 chyby</p>
                <br>
                <h4>Práva WL Addera</h4>
                <p>WL-Adder vám může ukončit WL předčasně bez udání důvodu, pokud s tímto krokem nesouhlasíte, můžete se odvolat pomocí <a href=“https://discord.com/channels/809695238083313664/809695239395737610″>ticketů</a>.<br>WL-Adder po vás může chtít sdílet obrazovku, nemůže však vyžadovat kameru.</p>
                <br>
                <h4>Vyplň tento formulář a ihned se připoj do <a href=“https://discord.com/channels/809695238083313664/809695240243249162″>WL-Čekárny</a></h4>
            </div>
        <div class=“Contact“>
            <label class=“Name-Input“>
            <input maxlength=37 minlength=“2″ id=“NameInput“ type=“text“ required/>
            <span class=“placeholder“>Discord#0000</span>
            </label>
            <p class=“wl_info“>Napiš sem krátkou básníčku maximálně o 4 verších</p>
            <textarea maxlength =“2000″ id=“InputField“ placeholder=“Voda pepř a sůl, Fizistyle je vůl mouka mléko pepř, Vlček to je vepř“></textarea>
            <button onclick=“send()“ class=“button button_background3″>Odeslat</button>
            <h3 id=“MessageSent“>Odesláno, nyní se připoj do Whitelist Čekárny, jeden z našich WL-Adderů si tě vezme na pohovor!</h3>
            <h3 id=“MessageFailed“>Něco se pokazilo, zkus to znovu!</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer id=“footer“>
        <ul>
            <li><a href=“https://www.instagram.com/whos.matous/“ target=“_blank“>Autor webu</a></li>
            <li><a href=“https://github.com/mathexresources/Force-Gaming-Portal“ target=“_blank“>Github</a></li>
            <li><a href=“contact.html“ target=“_blank“>Kontakt</a></li>
            <li><a href=“spoluprace.html“ target=“_blank“>Spolupráce</a></li>
        </ul>
        <p> © Copyright Force Gaming Portal 2022.</p>
    </footer>
</body>
</html>

css

.Contact{
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    position: relative;
    margin-bottom: 100px;
}
#InputField{
    width: 50%;
    height: 50px;
    border: none;
    border-radius: 20px;
    background-color: #002746;
    font-size: 1em;
    padding: 20px;
    border: none;
    outline: none;
    color: #fff;
}
#MessageSent{
    position: relative;
    font-size: 1em;
    border-radius: 20px;
    color: #72C675;
    opacity: 0;
    transition: opacity 2s;
    text-align: center;
}
#MessageFailed{
    position: relative;
    text-align: center;
    font-size: 1em;
    border-radius: 20px;
    color: #C67272;
    opacity: 0;
    transition: opacity 2s;
}
.Name-Input input{
    border: none;
    appearance: none;
    padding: 12px;
    border-radius: 3px;
    width: 120%;
    outline: none;
    background-color: #002746;
    color: #fff;
}
.Name-Input{
    position: relative;
    font-size: 14px;
    padding-top: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    margin-right: 35%;
}
.Name-Input .placeholder{
    position: absolute;
    left: 12px;
    color: #fff;
    opacity: 0.7;
    top: calc(50% + 10px);
    transform: translateY(-50%);
    transition:
    top 0.3s ease,
    font-size 0.3s ease,
    color 0.3s ease;
}
.Name-Input input:valid + .placeholder{
    top: 10px;
    font-size: 10px;
    color: #fff;
}
.Name-Input input:focus + .placeholder{
    top: 10px;
    font-size: 10px;
    color: #fff;
}
.wl_info {
    position: relative;
    font-weight: 400;
}
.wl_info a {
    text-align: center;
    color: #459bcc;
}
.wl_info h4 {
    text-align: center;
    font-size: 32px;
}
.wl_info p {
    text-align: center;
    font-size: 22px;
}
.wl_info span {
    text-align: center;
    font-weight: 800;
}

js

whurl = „muj webhook“
var str= „“;
var name= „“;
function f1(){
    name = document.getElementById(„NameInput“).value;
    str = document.getElementById(„InputField“).value;
}
function send(){
    f1();
    const msg = {
        „content“: „@here“ + str,
        „username“: name
    };
    try{
        fetch(whurl + „?wait=true“, {„method“:“POST“, „headers“: {„content-type“: „application/json“}, „body“: JSON.stringify(msg)});
        document.getElementById(„InputField“).value = „“;
        document.getElementById(„MessageSent“).style.opacity = 1;
        setTimeout(function(){
            document.getElementById(„MessageSent“).style.opacity = 0;
        }, 4000)
    } catch(e){
        document.getElementById(„MessageFailed“).style.opacity = 1;

        setTimeout(function(){
            document.getElementById(„MessageFailed“).style.opacity = 0;
        }, 4000)
    }
}

Role: Zákazník
MV270050 Změnil status na publikováno 15. 6. 2022
Prohlížíte 1 ze 3 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.