Přesměrování vs. alias

Vyřešeno1.83K zhlédnutíDoményDNS
0

Dobrý den,

aktuálně plánujeme refaktoring našich webových prezentací. Otázka zní následovně:

Pokud jsem pochopil správně, jsou dvě možnosti jak použít dvě domény s jedním webem. A to přesměrování a alias.

  1. pokud se použije přesměrování domény a.cz na b.cz, budou automaticky přesměrovány i emailové adresy (tedy bude adresa zaslaná na info@a.cz předána na email info@b.cz?
  2. Bude předchozí platit v případě aliasu?
  3. Pokud bude doména a.cz přesměrována na b.cz, je možné nadále používat separátní DNS nastavení (tedy nastavit např. dns záznam cloud.a.cz bez toho aby ovlivnil doménu b.cz?
  4. Pokud bude doména a.cz aliasem domény b.cz, je možné nadále používat separátní DNS nastavení (tedy nastavit např. dns záznam cloud.a.cz bez toho aby ovlivnil doménu b.cz?
  5. Plánueme využití i vaší nové služby cd.wedos.cz, poté co bude dostupná v rámci custom domény. Ve kterém případě (alias/přesměrování) bude možné použít subdoménu cloud.a.cz pro přístup do nextcloudu?

Děkuji

Janků

Role: Zákazník
Otázka je uzamčena pro nové odpovědi.
JŠ255861 Vybral nejlepší odpověď 17. 8. 2021
0
49.38K Odpověď od WEDOS Internet, a.s. 0 Comments

Dobrý den,

nastavení aliasu slouží zejména pro ty případy, kdy máte více rozdílných webových prezentací, které se mají zobrazovat pod různými doménami na jednom webhostingu. V takovém případě se jedná o standartní nasměrování dalších domén na webhosting (webový prostor).

Pokud máte webovou prezentaci jen jednu, není zpravidla nutné totožný obsah zobrazovat pod různými doménami (aliasy) zároveň – domény tedy nejsou používané (nasměrované na konkrétní obsah) a využijete pouze přesměrování – dojde pak jen k přepisu URL adresy v adresním řádku prohlížeče.

Při přesměrování skrze administraci není doména v DNS (A či AAAA záznamem) nadále nasměrována na příslušný webhosting (pokud vlastní webhosting má – předpokladem ale je, že k doméně žádný hosting založen nebyl a proto je přesměrovávána), nýbrž na redirect server, kde je přesměrování zajištěno. Totéž platí pro přesměrování e-mailů – v DNS domény je nastaven MX záznam našeho redirect mailserveru a není tak doručováno přímo do schránek webhostingu, ale z redirect serveru je přeposíláno na jinou uvedenou cílovou schránku.

  1. Pokud použijete přesměrování domény z administrace, odkazy jako a.cz/neco se přepiší na b.cz/neco. E-maily to nijak neovlivní. Obě domény však mohou mít vlastní webhosting (mailhosting) a na schránky jsou nasměrovány v DNS tzv. MX záznamy. V takovém případě musíte přesměrování doručených zpráv nastavit v detailu schránek u jednotlivých webhostingů nebo zajistit přeposílání skrze filtry schránek. Pokud se má ale jednat o situaci, kdy schránka info@a.cz = info@b.cz, tak jde právě o alias webhostingu, kdy jiná doména využívá totožnou schránku info u již existujícího webhostingu. Pak pouze stačí, aby tento alias měl nastaveny výchozí MX záznamy pro správné doručení do schránek webhostingu. Jedná se o totožnou schránku info, ale je dostupná pod více doménovými názvy.
  2. Ano, ale jak je zmíněno v prvním bodě. Nejedná se o předání, ale o totožnou schránku.
  3. Možné to samozřejmě je. Pokud přesměrováváte skrze administraci, tak jen dopíšete záznamy pro konkrétní subdomény, které např. směřují jinam.
  4. Doménu jako alias nastavujete u webhostingu. Znamená to, že této doméně je povoleno zobrazovat obsah uložený na webhostingu/používat e-mailové schránky. Pak už je jen na Vás zda-li je doména aliasem např. jen kvůli zobrazení vlastního obsahu. To je ve Vaší režii a záleží opravdu jen na nastavení směrování v DNS domény. Na hosting můžete nasměrovat např. jen subdoménu aliasu nebo použít alias jen kvůli sdílení e-mailových schránek a webové stránky budete mít úplně někde jinde.
  5. V tomto případě bychom hovořili o standartním nasměrování, kdy v DNS domény A záznamem popř. CNAME záznamem doménu(subdoménu) nasměrujete na konkrétní adresu služby CD.

V textu pak zmiňuji pouze přesměrování z administrace a to z toho důvodu, že u totoho přesměrování lze přesměrovávat pouze při přístupu přes nezabezpečené spojení na protokolu HTTP.

Při přístupu na HTTPS nelze nastavením z administrace přesměrovávat – na serveru totiž není k dispozici SSL certifikát vystavený právě pro Vaši doménu. V takovém případě doména musí směřovat na nějaký hosting, kde je pro ni načten platný certifikát a poté lze z HTTPS teprve přesměrovávat. V případě používání našeho webhostingu to znamená, že doména má vlastní webhosting (nesoucí název domény) popř. je nasměrována na jiný hosting jako alias. V obou případech pak musíte mít na cílovém hostingu aktivní podporu HTTPS a vystavený certifikát – poté je teprve možné navázat zabezpečené spojení a vlastními pravidly přesměrovat na doménu jinou.

Role: Podpora
JŠ255861 Vybral nejlepší odpověď 17. 8. 2021
Prohlížíte 1 ze 3 odpovědí, klikněte zde pro zobrazení všech odpovědí.