Instalace ISPConfig na VPS (Ubuntu, Debian)

V tomto článku si popíšeme jak nainstalovat ISPConfig na vaše VPS s Ubuntu či Debian (10-11) pomocí autoinstalačního skriptu. ISPConfig je open source ovládací panel pro hostingové služby pod systémem Linux.

Tento komunitní článek je aktuální k 25. 7. 2023

Důležité upozornění! Jedná se autoinstaller, tedy skript, který přepíše vaši stávající konfiguraci serveru. Důrazně doporučujeme použití následujícího návodu na “čistý” server, tedy bez vlastní konfigurace.

Příprava domény

Instalovat budeme ISPConfig v tomto případě na subdoménu isp (isp.domena.tld), tedy je nutné si nasměrovat v DNS A záznam (případně i AAAA záznam) na danou subdoménu. Návod na práci s DNS najdete zde.

Příprava serveru

Jako první si nakonfigurujeme hosts, tedy název vašeho VPS.

Editujeme soubor /etc/hosts (návod na editaci souboru hosts najdete také v tomto článku) příkazem (zde se použil editor vim):

vim /etc/hosts

Vidíte zde následující příklad (server nazveme například isp):

127.0.0.1 localhost.localdomain   localhost
# This line should be changed to the correct servername:
127.0.1.1 isp.domena.tld isp

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Dále editujeme soubor /etc/hostname:

vim /etc/hostname

A zase vložíme název našeho VPS, který chceme mít, v tomto případě isp.

A nakonec restartujeme VPS pro provedení změn. Kontrolu provedeme přes příkazy:

hostname
hostname -f

Provedeme update systému

sudo apt update && sudo apt upgrade

Spouštění autoinstalleru

Instalační skript můžeme spustit s různými parametry, výběr možných parametrů je následujícím příkazem:

wget -O - https://get.ispconfig.org | sh -s -- --help

Pro příklad si ISPConfig nainstalujeme s parametry pro normální instalaci s rozsahem portů pro pasivní FTP a bezobslužné upgrade:

wget -O - https://get.ispconfig.org | sh -s -- --use-ftp-ports=40110-40210 --unattended-upgrades

Skript vykoná svou práci a na konci bude vaše heslo do ISPConfigu a MYSQL. Vypadá to takto:

[INFO] Your ISPConfig admin password is: zib1ConExpaED427TrRq
[INFO] Your MySQL root password is: akZVEJEsXb8TGUa2Tcvz!

Adresa vašeho ISPConfigu bude https://isp.domena.tld:8080.

Následně je dobré konfigurovat firewall a to přímo v již vytvořeném ISPConfigu. Jděte do SystemFirewall. Klikněte na „Add new firewall record”. Povolte následující porty:

TCP

20,21,22,25,80,443,40110:40210,110,143,465,587,993,995,53,8080,8081

UDP

53

Odkazy

Oficiální stránky ISPConfig https://www.ispconfig.org/

Dokumentace k ISPConfigu najdete zde https://www.ispconfig.org/documentation/

Vytvoření nového webhositngu pomocí ISPConfigu najdete v tomto článku https://kb.wedos.com/cs/vps/vytvoreni-noveho-webhostingu-na-debian-s-ispconfig/