E-mailový klient Mozilla Thunderbird

Nastavení e-mailového klienta Mozilla Thunderbird pro přijímání pošty pomocí protokolů POP a IMAP

Pro přijímání pošty pomocí e-mailového klienta je třeba přidat poštovní účet. Zde naleznete příslušný návod.

Konkrétní názvy IMAP, POP3 a SMTP serverů pro váš webhosting se dozvíte v e-mailu o zřízení služby nebo v zákaznickém centru v detailu konkrétního webhostingu.

V hlavním menu Thunderbirdu zvolte položku NástrojeNastavení účtu.

Otevře se okno, kde pokud již máte nastaveny nějaké poštovní účty, uvidíte jejich seznam. V dolní části klepněte na tlačítko Akce účtu a zvolte Přidat poštovní účet.

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyplníte základní údaje k Vašemu účtu

Po nastavení údajů klepněte na tlačítko pokračovat. V dalším kroku se Thunderbird pokusí nalézt konfiguraci. Klepněte na zastavit a vyplňte níže uvedené hodnoty:

Do pole Uživatelské jméno vyplňte celou e-mailovou adresu.

Nastavení příchozích e-mailů

Pro stahování pošty můžete použít buď IMAP, nebo POP3 server. V obou případech je vyžadováno připojení pomocí zabezpečeného – šifrovaného spojení (STARTTLS nebo SSL/TLS).

Jako metodu autentizace (pro POP/IMAP, nebo SMTP) nastavte volbu PLAIN nebo LOGIN, žádné jiné metody přenosu přihlašovacích údajů použít NELZE.

Konkrétní názvy IMAP, POP3 a SMTP serverů pro váš webhosting se dozvíte v e-mailu o zřízení služby nebo v zákaznickém centru v detailu konkrétního webhostingu.

Varianty pro IMAP nastavení:

  • Port 993, Použít SSL – ano, ověření totožnosti: heslo
  • Port 143, Použít STARTTLS – ano, ověření totožnosti: heslo

Varianty pro POP3 nastavení:

  • Port 995, Použít SSL – ano, ověření totožnosti: heslo
  • Port 110, Použít STARTTLS – ano, ověření totožnosti: heslo

Pozor: pokud zvolíte stahování zpráv z POP3 serveru, nelze stahovat jinou poštu, než ze složky INBOX (tedy příchozí zprávy). Nedostanete se tedy například do složky spam. Pokud bude nějaká zpráva do této složky omylem doručena (což se může stávat poměrně často), z e-mailového klienta se k ní nedostanete. V takovém případě je vhodné složku spam vypnout, e-maily budou za spam označovány i nadále, zůstanou ale ve složce doručené pošty a tak se k nim snadno dostanete. Dále se také nebude na serveru ukládat odeslaná pošta, o ní se musí postarat e-mailový klient.

Pro vypnutí složky spam postupujte takto:

Přihlaste se do webmail rozhraní, otevřete Nástroje – možnosti, záložka bezpečnost – anti-spam a zde nastavte mód složky spam na ‚nepoužívat složku spam‘.

Nastavení odchozích e-mailů

POZOR! Konkrétní názvy IMAP, POP3 a SMTP serverů pro váš webhosting se dozvíte v e-mailu o zřízení služby nebo v zákaznickém centru v detailu konkrétního webhostingu.

Pokud již máte nastaven odchozí SMTP server u jiných účtů, můžete použít ten, jinak nastavte následující:

Varianty pro SMTP nastavení:

  • Port 587, Použít STARTTLS – ano, Ověření totožnosti: heslo
  • Port 465, Použít SSL – ano, Ověření totožnosti: heslo
  • Port 25, Použít STARTTLS – ano, Ověření totožnosti: heslo

Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko Znovu otestovat nastavení. Program nastavení otestuje a měl by zobrazit přibližně toto:

Zkontrolujte zadané údaje a klepněte na Vytvořit účet.

Po vytvoření se účet zobrazí v seznamu účtů, kde můžete případně nastavit další detaily.