Instalátor aplikací – časté problémy

#1 – Špatný HTTP(S) protokol

Chybová hláška: Zadaný cíl instalace není dostupný přes HTTP(S) protokol. Pravděpodobně nepoužíváte náš výchozí .htaccess. Je nutné použít pravidla pro nasměrování domény do podadresáře /www/domains/ – viz https://kb.wedos.com/cs/webhosting/Htaccess.html

Možná příčina / řešení

 • Máte nastavený cíl HTTPS ale na doméně nemáte aktivní SSL certifikát ani přesměrování
 • Nejsnazší možnost je zvolit protokol HTTP a spustit instalaci. Po úspěšné instalaci si aktivujete SSL certifikát a nastavíte přesměrování – návod pro certifikát zde
 • Druhá možnost, která může být komplikovanější, je nejdřív nastavit certifikát a následně spustit instalaci na HTTPS
 • Máte nastavené HTTP ale již jste nastavil(a) SSL certifikát a přesměrování
 • Pokud jste nejdříve správně nastavil(a) SSL certifikát a přesměrování na HTTPS, tak stačí zvolit protokol HTTPS a instalace se podaří
 • Na FTP nemáte správný soubor .htaccess – pokud redakční systém přeinstalováváte, tak mohlo dojít k jeho smazání
 • Soubor . htaccess je možné obnovit v zákaznické administraci – detail webhostingu – levé menu – nástroje
 • Špatně nastavené přesměrování v souboru .htaccess je příčinou ve většině případů
 • Generická doména není verifikována
 • Většina nově registrovaných generických domén vyžaduje verifikaci. To poznáte například tak, že přímo na doméně se místo obsahu zobrazuje prostý text s nadpisem „Verification of Contact Information“ – občas se může stát že doména již zobrazuje obsah webhostingu, nicméně stále neuplynulo 48 hodin od verifikace a je tedy problém pouze v DNS.
 • Doménu verifikujete pomocí odkazu, který registr zaslal na email majitele domény. Odesílatelem je reminder@registrant-verification.com s předmětem Email Verification Required

V případě instalování subdomény, je postup zcela stejný. Důležité je mít subdoménu správně napsanou.

#2 – Doména nesměruje na hosting

Chybová hláška: Zvolená doména (příp. suboména) nesměruje v DNS na tento webhosting. Aby bylo možné aplikaci nainstalovat, je nutné, aby doména (příp. subdoména) byla funkční a směrovala na tento webhosting.

Zda doména směruje na hosting si můžeme ověřit diagnostikou v zákaznické administraci – detail domény – levé menu – diagnostika

Po provedení diagnostiky se nám zobrazí následující tabulky

Nás v tuto chvíli zajímá hlavně A záznam a případně AAAA záznam. Pokud uvidíme, že „doména nesměruje na tento webhosting“ tak je potřeba doménu nasměrovat.

Možná příčina / řešení

 • Doménu i webhosting jste nyní objednal(a)
 • V takovém případě stačí obvykle vyčkat než se projeví změna DNS, to trvá přibližně 60 minut. Následně bude možné instalaci provést.
 • Služby máte již delší dobu případně uplynulo 60 minut a stále se doména nenasměrovala
 • Prověříme zda DNS domény opravdu směruje na hosting a případně nastavíme dle návodu zde
 • Pokud nemáte možnost DNS na hosting nasměrovat, jelikož hosting nevidíte, tak se ujistěte, zda webhosting nese stejný název jako doména. Přejmenování je případně možné dle návodu zde
 • V případě, že používáte možnost multihostingu, tak se přesvědčte, zda máte správně zadaný alias – návod zde
 • Generická doména není verifikována
 • Většina nově registrovaných generických domén vyžaduje verifikaci. To poznáte například tak, že přímo na doméně se místo obsahu zobrazuje prostý text s nadpisem „Verification of Contact Information
 • Řešení je prosté, po registraci domény .COM Vám byl na email majitele domény zaslán email s předmětem „Email Verification Required“ z adresy reminder@registrant-verification.com , tento email je nutné dohledat a potvrdit. Následně se Vám doména do 48 hodin nasměruje zpět k nám a instalace bude možná.

#3 – Cílový adresář není prázdný

Chybová hláška: Cílový adresář /www/adresar/domena.tld není prázdný. Nejdříve prosím tento adresář odstraňte přes FTP. Následně spusťte instalaci.

Možná příčina / řešení

 • Tato chyba se nejčastěji objevuje například při reinstalaci redakčního systému, kdy se v původním adresáři stále nacházejí staré soubory
 • Řešením je adresář vyprázdnit, případně smazat a znovu vytvořit. Pokud se Vám nedaří adresář smazat, tak vyzkoušejte opravu práv v zákaznické administraci – detail webhostingu – levé menu – nástroje