Archiv autora: JŠ255861 - Podpora

WordPress | Odvirování webu

V následujícím článku se zaměříme na opravu napadeného/zavirovaného webu. Tento problém lze řešit více způsoby, my si však ukážeme způsob, kdy obnovíme data do nové, čisté instalace. Opravu webu doporučujeme pouze zákazníkům, kteří umějí pracovat s FTP a databází (PMA). Tento postup předpokládá, že máte na hostingu pouze jeden web. Využíváte-li multihosting a máte na […]

HESK – tiketový systém

V následujícím článku popíši, jakým způsobem lze využívat tiketový systém HESK, tedy systém pro vyřizování a správu tiketů (zákaznická podpora). Rovněž se pokusím popsat výhody a nevýhody. Na úvod shrnu instalaci tohoto CMS. Instalovat jej lze jednoduše pomocí našeho Instalátoru aplikací, kde se snažíme udržovat aktuální verze systému. Případně můžete instalaci provést ručně pomocí staženého […]

Optimalizace webu | 6. Cache obsahu

Cache static content Cachování je pro rovněž důležitou součástí webu. Prohlížeče si ukládají statický obsah webu do mezipaměti, tím dojde k rychlejšímu načtení webu při další návštěvě. Samotná stránka může prohlížeči sdělit, zda má soubory ukládat či nikoliv a případně na jak dlouho. Lze tedy definovat přesný čas pro konkrétní typy souborů. Obsah se ukládá […]

Optimalizace webu | 5. Obrázky

V případě pomalého webu je ve většině případů na vině špatná optimalizace obrázků. Samotné soubory webu mají velikost v jednotkách kB, zatímco obrázky jsou v jednotkách MB. Co tedy potřebujeme s obrázky provést, pokud chceme, aby náš web nezpomalovaly? Provést kompresi obrázků s co nejmenší ztrátou Najít vhodný formát obrázku. Samotná komprese je u obrázků obvykle ztrátová, to znamená že […]

Optimalizace webu | 4. Time To First Byte (TTFB)

V tomto díle se zaměříme na stručnější rozebrání tohoto pojmu. Rovněž zde probereme Keep-alive a Compress transfer včetně pojmu gzip. TTFB označuje čas, mezi dotazem na stránku a okamžikem, kdy od serveru obdrží první bajt informací. Do této doby se započítává vyhledávání DNS, navázání připojení pomocí TCP a SSL, přesměrování na samotné webu atd. Důležité […]

Optimalizace webu | 3. Bezpečnostní hlavičky

Bezpečnostní hlavičky – Security score Tato metrika ukazuje bezpečnost webu pro návštěvníky, započítává se šance na podstrčenou stránku či nežádoucí přesměrování. Do celkového skóre, se započítává verze javascriptových knihoven (starší představují bezpečnostní riziko) a nastavené bezpečnostní hlavičky. Tyto hlavičky se zapisují buď pomocí PHP, v konfiguraci serveru nebo do souboru .htaccess. Uvedené příklady jsou pro […]

Optimalizace Webu | 2. Základní pojmy

WebPageTest nám na webu hodnotí celkem několik parametrů (metrik), které ovlivňují chod webu. Jedná se o Security score, First Byte Time, Keep-alive, Compress transfer, Compress images, Cache static content a případně zda web využívá CDN. Pojďme si tedy konkrétní pojmy rozebrat. Security score Stručně se jedná o hodnocení, jak je web zabezpečený a zda neobsahuje […]

Optimalizace webu | 1. Úvod

V následujícím seriálu se zaměříme na optimalizaci webu za účelem z rychlení a plynulého zobrazování. Pro hledání problémů na webu se využívají různé měřící nástroje. Mezi nejoblíbenější patří WebPageTest a PageSpeed Insights od Google. Druhý zmíněný nástroj má českou mutaci a poměrně stručně popisuje jak problémy na webu řešit. Z toho důvodu se v tomto […]

Instalace Moodle 3.11.3+

V tomto návodu si ukážeme jak na webhosting nainstalovat Moodle verze 3.11.3+, kterou lze stáhnout zde. Před instalací si připravíme instalační soubory a zřídíme si databázi, kterou připojíme během instalace. Databázi si zřídíme v zákaznické administraci dle návodu zde. Zřízení databáze chvilku trvá, proto se pustíme do nahrání souborů a následné úpravy. Videonávod: Nahrávání souborů […]

Obnovení FTP do výchozího nastavení

Postup obsahuje SMAZÁNÍ i vytvoření nových adresářů. Smazání dat z FTP je nevratné, případně si data předem zálohujte! Video návod Detailní návod V tomto návodu si ukážeme, jak obnovit FTP do stavu, jako když si hosting nově zřídíte (výchozí nastavení). Dojde tedy ke smazání všech dat! Proto si případně před tímto krokem udělejte zálohu celého […]