Jak ověřit existenci/platnost e-mailové adresy

Ukážeme si, jak můžeme ověřit e-mailovou adresu, zda je funkční. Respektive se zeptáme serveru dané domény, zda dokáže přijímat elektronickou poštu. Toto ověření ale nezjistí, zda e-mail skutečně někdo používá, pouze dokáže, zda doména je schopna pracovat s e-mailovou službou.

Nejdříve si ale musíme aktivovat telnet ve svém počítači.

Instalace telnet v Mac OS

Instalaci provedeme přes Homebrew:

brew install telnet

Instalace telnet Debian/Ubuntu

Zadáme příkaz

sudo apt  install telnet

Zapnutí telnet klienta ve Windows 10

Klikneme na tlačítko Start pravým tlačítkem myši a vybereme z nabídky Aplikace a funkce.


Z nabídky vybereme Volitelné součásti

Dole klikneme na Další funkce systému Windows

Vybereme Klient služby Telnet

Proběhne přidání služby do Windows a Telnet je připraven k použití. Telnet používáme v příkazovém řádku – ve WIndows spustíme kliknutím na tlačítko Start a zadejte „cmd“, otevře se okno příkazového řádku

Test připojení a odesílání

Nejdříve si zjistíme MX záznamy dané domény. Budeme testovat doménu test-wedos.eu

nslookup -type=mx test-wedos.eu

Dostaneme odpověď, že jedním ze serverů je wes1-mx1.wedos.net, ten si poznamenáme a pokračujeme dále.

Navážeme spojení s e-mailovým serverem:

telnet wes1-mx1.wedos.net 25

Kdy číslo na konci je číslo portu, na kterém budeme komunikovat (nezabezpečený SMTP port)

Poté pokračujeme příkazem EHLO:

ehlo test-wedos.eu

Následně musíme zadat odesilatele

mail from:test@test-wedos.eu

Pokud dostaneme odpověď 250, můžeme pokračovat v pokusu zaslat e-mail příkazem:

rcpt to:test@test-wedos.eu

Spojení s telnetem ukončíme příkazem

quit

Zde například vidíte, že jsme dostali odpověď 450 – tento stavový kód znamená „Požadovaná akce nebyla dokončena“ (Toto je hodně globální chyba týkající se schránky příjemce(schránka je na offline serveru, problém s úložištěm, porucha,…)

Pokud Adresa neexistuje, dostaneme chybový kód 550. CHybové kódy se ale a různých serverech můžou lišit. Pokud dostaneme kód 250, adresa velmi pravděpodobně existuje.

Chybové stavy SMTP

Přehled stavových kódů, které vrací SMTP najdete na Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SMTP_server_return_codes (anglicky)