Stavové (návratové kódy) HTTP

Stavový (návratový) kód je součást odpovědi serveru na požadavek prohlížeče nebo jiným HTTP klientem (například vyhledávací roboti nebo z různých status stránek, například Wedos EWM). Stavový kód má podobu trojmístného čísla. V tomto článku si ukážeme, co znamenají nejčastější stavové kódy a jejich krátké vysvětlení.

1xx – Informace

100 – Continue – Server obdržel hlavičky a čeká na klienta, aby odeslal tělo zprávy.

101 – Switching Protocol – Potvrzení požadavku na změnu komunikačního protokolu.

2xx – Úspěch

200 – OK – Úspěšný http požadavek.

201 – Created – Vytvoření nového zdroje.

202Accepted – Přijato ke zpracování, ale nebylo dokončeno.

203Non-authoritative Information – Správně zpracovaný požadavek, ale návratová informace pochází z jiného zdroje.

204 – No Content – Úspěšně zpracovaný požadavek, ale server nevrací žádný obsah.

205 – Reset Content – Úspěšně zpracovaný požadavek, ale nevrací žádnou odpověď a říká klientovi, že původní obsah dokumentu může obnovit.

206 – Partial Content – Byla přijata jen částečná informace.

3xx – Přesměrování požadavku

300 – Multiple Choices – Požadovaný obsah je na více místech a v dalším požadavku chce specifikaci umístění obsahu.

301 – Moved permanently – Tento a budoucí obsah je přesměrován natrvalo na jinou stránku.

302 – Moved temporarily – Stránka je dočasně přesunuta jinam.

303 – See Other – Požadavek může být nalezen na jiné adrese.

304 – Not modified -Nedošlo ke změně požadavku od posledního pokusu.

305 – Use Proxy – Bezpečnost – požadavek musí být odeslán pomocí proxy.

307 – Temporary Redirect – Obsah byl dočasně přesunut na jiné místo.

4xx – Chyba na straně klienta

400 – Bad request – Chybně zapsaný požadavek.

401Unauthorized – Neprovedená autorizace.

403 – Forbidden -Odmítnutí odpovědi serverem. Návod na řešení chyby 403

404 – Not found – Požadovaný obsah nebyl na dané stránce nalezen.

5xx – Chyba na straně serveru

500 – Internal server error – Vnitřní chyba serveru. Návod na řešení chyby 500 a návod na řešení chyby 500 u Prestashop

501 – Not implemented – Metoda zpracování požadavku nebyla rozpoznána.

502 – Bad gateway – Proxy server zašle klientovi chybovou zprávu ze serveru.

503 – Service unavailable – Služba je dočasně nedostupná (přetížení, údržba). Návod na řešení chyby 503

504 – Gateway Timeout – zobrazuje v době přetížení serveru a již není schopen v časovém limitu odpovídat na další dotazy, případně byl spuštěn požadavek a server nestihl v dané časovém úseku požadavek vyřídit.

505 – HTTP Version Not Supported – Nepodporovaná verze http protokolu.

Kompletní přehled stavových kódu najdete na stránkách Internet Assigned Numbers Authority IANA.