Jak (správně) aktualizovat WordPress

Tento komunitní článek je aktuální k 28. 9. 2023.


Je nezbytné pravidelně aktualizovat redakční systém WordPress, a to jak kvůli novým funkcím, tak kvůli zvýšení bezpečnosti. V tomto článku se budeme zabývat třemi aspekty. Nejprve se zaměříme na důvody, proč je důležité udržovat WordPress aktuální a co je třeba udělat před zahájením aktualizací. Poté se podrobně podíváme na proces aktualizace jádra WordPress, šablon a pluginů. Nakonec se budeme věnovat řešení problémů spojených s neúspěšnou aktualizací a „Bílou obrazovkou smrti“.

Bezpečnost je hlavním důvodem pro pravidelné aktualizace. Aktualizace často obsahují opravy chyb a bezpečnostní záplaty. Velké aktualizace (major releases) přinášejí nové funkce a zlepšují výkon a kompatibilitu s produkty třetích stran (pluginy, šablony).

Důrazně doporučujeme provést před aktualizací zálohu jak FTP, tak databáze!


Postup zálohování je popsán v tomto článku v naší znalostní bázi . Zálohují se dvě části – databáze a soubory z FTP. 

Aktualizace v systému WordPress

Aktualizace WordPress má čtyři části a doporučujeme postupovat v tomto pořadí: nejprve aktualizace samotného WordPressu, následovaná aktualizací pluginů, šablonou a konečně češtinou.

Základním nastavením je, že menší aktualizace jádra WordPress se dělají automaticky, zatímco větší, často s novými funkcemi a změnami, vyžadují manuální aktualizaci. To samé platí pro aktualizace pluginů a šablon. I když můžete upravit, jaké aktualizace budou automatické či manuální, radíme nechat původní nastavení WordPressu.

Pořadí aktualizace WordPress:

 1. Proveďte zálohu
 2. Potvrďte velkou aktualizaci jádra WordPress.
 3. Přejděte na stránku s pluginy a aktualizovat pluginy jeden po druhém nebo najednou. Doporučujeme ale provést aktualizaci po jednom, v případě problémů pak budete vědět, který plugin to způsobil.
 4. Aktualizujte šablonu (ze stránky Aktualizace).
 5. Aktualizujte češtinu.
 6. Zkontrolujte web – projděte pár stránek, vyzkoušejte různé funkce (rezervace, kontaktní formulář, eshop atd.).

Detail administrace s upozorněním na aktualizace

Přehled všech dostupných aktualizací si zobrazíte přes menu Nástěnka > Aktualizace. Aktualizace pluginů a šablon je rovněž možné provést na stránce s nimi (více níže).

Stránka aktualizací v administraci WordPress


Aktualizace (jádra) systému WordPress

Zaměříme se na aktualizaci jádra WordPressu. WordPress má dva druhy aktualizací svého jádra – menší a velké.

Velké aktualizace (Major core release updates)

 • Označují se celým číslem nebo druhou číslicí v řadě, např. 6, 6.1, 6.2 atd.
 • Tyto aktualizace je třeba spustit ručně.
 • Přidávají nové funkce, případně i novou šablonu 


Malé aktualizace (Minor core updates)

 • Označují se třetí číslicí v řadě, např. 6.1.1, 6.1.2.  atd.
 • Při běžném nastavení se provádějí automaticky samy.
Tlačítko hlavní aktualizace

Aktualizace pluginů

Pluginy lze, stejně jako šablony, aktualizovat na dvou místech – v seznamu aktualizací a v seznamu pluginů. 

Pluginy k aktualizaci v přehledu pluginů

Aktualizace šablon

Šablony se aktualizují ručně, stejně jako velké aktualizace. Aktualizace je možná provést přes přehled aktualizací, tak přes přehled šablon (Vzhled > Šablony).

Šablony k aktualizaci v přehledu šablon

Průběh aktualizace šablon

Úspěšně provedená aktualizace šablon přes přehled aktualizací


Aktualizace češtiny


Setkat se s aktualizací češtiny můžete při změně verze z anglické na českou, nebo když později vyjde český překlad pro plugin, šablonu či pro WordPress samotný.

Pokud máte WordPress v češtině a chcete jej v tomto jazyce i nadále, stačí si vybrat aktualizaci s „cs_CZ“ v názvu.

Nabídka aktualizace češtiny

Nastavení automatických aktualizací


Od několika verzí se malé aktualizace na WordPress automaticky aplikují. Na druhou stranu, velké aktualizace jádra WordPress, aktualizace pluginů, šablon a češtiny vyžadují manuální schválení. Toto nastavení, jak je poskytnuto tvůrci, je považováno za optimální a obecně se nedoporučuje jej měnit. Avšak, pokud máte z nějakého důvodu potřebu tato nastavení upravit, ukážeme si, jak na to.


Jak povolit automatické velké aktualizace

Pokud chcete povolit automatické aktualizace na nové větší verze WordPress, přidejte do souboru wp-config.php následující řádek:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);


Jak zakázat automatické malé aktualizace

Pokud naopak chcete zakázat automatické aktualizace na nové menší verze WordPress, přidejte do souboru wp-config.php následující řádek:

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Tím zakážete veškeré automatické aktualizace, vč. aktualizací pluginů a šablon.


Jak povolit automatické aktualizace pluginů

Pokud chcete, aby WordPress sám aktualizoval všechny nainstalované pluginy, přidejte tento kód do souboru functions.php, který je součástí šablony, kterou právě používáte:

add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );


Jak povolit automatické aktualizace šablon

Pokud chcete, aby WordPress sám aktualizoval všechny nainstalované šablony, přidejte tento kód do souboru functions.php, který je součástí šablony, kterou právě používáte:

add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

Šablony se budou aktualizovat automaticky pouze tehdy, pokud se nacházejí v oficiálním repozitáři.


Bílá smrt a nepovedená aktualizace

V případě, že se aktualizace nepovede a nastane tzv. “Bílá smrt ve WordPress”, postupujte podle tohoto návodu


Nepovedená aktualizace

Pokud se aktualizace nezdaří, místo obsahu webu se zobrazí zpráva „Web je dočasně nedostupný kvůli plánované údržbě. Zkuste to prosím za chvíli znovu.“ Toto řeší soubor .maintenance, který se vytvoří v hlavní složce WordPressu během aktualizace. Pokud je aktualizace úspěšná, tento soubor se automaticky odstraní a obsah webu se opět zobrazí. Ale pokud dojde k problému během aktualizace (jako je zaseknutí), web může zůstat v režimu údržby. Toto se může častěji stát při aktualizaci jádra WordPress. Naštěstí, řešení je relativně jednoduché.

 • Přihlaste se na svůj web pomocí FTP a přejděte do složky se systémem WordPress.
 • Vymažte soubor .maintenance.

Jakmile dostanete web z režimu údržby, můžete zkusit spustit aktualizaci znovu, nebo provést aktualizaci ručně přes FTP. 


Ruční aktualizace přes FTP

Proces ruční aktualizace spočívá v tom, že si na svůj počítač stáhnete nejnovější verzi WordPressu ze stránek WordPress.org  a poté pomocí FTP nahrajete tyto soubory na server.