Import a export databáze v phpMyAdmin

Tento návod už není aktuální. Novou verzi najdete na webu KB, v článku Webhosting – Import a export databáze v phpMyAdmin.

U každého webhostingu je k dispozici nástroj phpMyAdmin, který umožňuje správu MySQL databází (práce s tabulkami a jejich daty, export a import a další).

Export databáze

Nejprve po přihlášení do aplikace phpMyAdmin vybereme příslušnou databázi, kterou požadujeme exportovat (zazálohovat) z původního nebo současného MySQL serveru.

Po zvolení příslušné databáze vybereme v horním menu volbu Export nastavíme tyto volby:

  • Tabulky: Vybrat vše
  • Způsob exportu: Vlastní – zobrazí všechna nastavení
  • Výstup: Uložit do souboru
  • Formát: SQL

Ostatní položky necháme v defaultním nastavení a stiskneme tlačítko Proveď.

Dále budete vyzváni k uložení souboru *.sql do vašeho počítače. Po kompletním uložení databáze je export původní (zálohované) databáze kompletní.

Import databáze

Nejprve po přihlášení do aplikace phpMyAdmin vybereme příslušnou databázi, do které budeme chtít provést import tabulek z původního nebo současného MySQL serveru.

Po zvolení příslušné databáze vybereme v horním menu volbu Import a vybereme daný *.sql soubor z předchozího kroku (export). Vždy se musí jednat o import pouze tabulek databáze. V importovaném souboru nesmí být více databází nebo příkazy pro vytváření databází (smí obsahovat pouze strukturu a data tabulek).

Veškeré hodnoty necháme v defaultním nastavení a stiskneme tlačítko Proveď.

V tuto chvíli je potřeba vyčkat než se daný import provede v závislosti rychlosti vašeho internetového připojení a objemu importovaných dat.

O výsledku importu budete informováni tabulkou:

Problémy při importu?

Pokud import neskončil dle očekávání a zobrazuje se červená chybová hláška, prostudujte si také náš návod na řešení běžných chyb.