WebFTP WEDOS – manuál

Ukážeme si, jak pracovat s webovým klientem webFTP. Webový klient slouží pro jednoduchou práci se soubory na FTP. Webové rozhraní však, na rozdíl od FTP klienta, mívá omezené možnosti operací.

Přihlášení k webFTP

Přihlašovací obrazovka webFTP

Jako první se vám zobrazí přihlašovací obrazovka do webFTP, budete potřebovat vaše přihlašovací údaje k FTP.

FTP údaje Vám byly zaslány na email po zřízení webhostingu. Předmět emailu je ve tvaru Webhosting zřízen – nazevhostingu.tld [číslo_objednávky]

Přihlašovací údaje naleznete také ve své zákaznické administraci v detailu webhostingu.

Po rozkliknuti uvidíte FTP server, login a formulář pro změnu hesla.

Do přihlašovací obrazovky zadáváme tedy FTP server, Uživatelské jméno a heslo. Pole Výchozí adresář necháme prázdné, stejně tak jako číslo portu (případně můžeme dát 21).

Po nalogování se vám zobrazí základní základní adresářová struktura, tuto strukturu je potřeba dodržet!

Co webFTP umí

V levé části nad výpisem adresářů najdete tyto tlačítka sloužící pro:

Nový adresář – k založení nového adresáře
Nový soubor – k vytvoření nového souboru
Nahrát – k nahrání nového souboru
Java nahrát – nahrání souboru pomocí jednoduchého souborového manageru (v některých prohlížečích není funkční, k běhu je potřeba mít aktivovanou Javu)

V pravé části pak najdete tlačítka sloužící pro:

Kopírovat – kopírování souborů
Přesunout – přesunutí souborů
Smazat – smazání souborů
Přejmenovat – přejmenování souborů
Práva – nadefinování práv souborů a složek
Stáhnout – stažení souborů
Zip – komprimaci (zazipování) souborů
Unzip – pro rozbalení zazipovaných souborů
Velikost – určení velikosti souborů nebo složek
Vyhledat – vyhledávání souborů nebo složek

Editace souborů pomocí webFTP byl popsán již dříve v tomto článku, my si nyní ukážeme další nejběžnější operace na webFTP.

Vytvoření souborů

Klikneme na tlačítko Nový soubor a otevře se okénko jednoduchého editoru.

Do pole napíšeme požadovaný text, nahoře pak uvidíte tlačítka pro Uložení, Nový název souboru – napíšeme tedy požadovaný název souboru (například pro html soubor index.html). Soubor uložíme kliknutím na tlačítko se symbolem diskety a šipkou vlevo se vrátíme do adresáře, kdy uvidíme námi vytvořený soubor.

Kopírování/přesouvání souborů

Označíme soubor, který chceme kopírovat/přesunout (vlevo od názvu souboru) a klikneme na tlačítko Kopírovat/Přesunout.

Otevře se nám okno, kdy v horní části kliknutím na tlačítko vpravo otevřeme okno, kde si vybereme požadovaný adresář klikneme na Vybrat:

Poté klikneme na Nastavit všechny cílové adresáře a poté potvrdíme kliknutím na zelenou šipku, která slouží pro potvrzení operace. Šipkou vlevo se pak vrátíme do adresáře.

Přejmenování souborů/složek

Stejně jako u předešlého kroku, označíme soubor, vpravo klikneme na tlačítko Přejmenovat a otevře se nám okno, kde do pole nové jméno napíšeme nový název souboru, potvrdíme zelenou šipkou a vrátíme se šipkou vlevo do adresáře souborů.

Zazipování souborů/složek

WebFTP také umožňuje také zazipování souborů a složek, pro větší množství souborů ale doporučujeme použít raději FTP klienty, naříklad Filezillu nebo Total Commander.

Označíme soubor/složku a klikneme na Zip, otevře se nám okno, kde máme 2 možnosti:

  1. Uložit ZIP na FTP serveru jako: slouží k uložení souboru/složky pod daným názvem
  2. Poslat zip v příloze e-mailem na: slouží k zazipování a odeslání souboru na e-mailovou adresu.

Upozornění: při zadávání názvů složek nebo souborů je nutné zadávat tyto názvy bez diakritiky!

Práva souborů

Ve webFTP můžete určovat také práva souborů. Označíme soubor, vpravo klikneme na tlačítko Práva a otevře se nám okno, kde v horní části určíme všechna práva na stejnou hodnotu pro všechny označené soubory, případně v dolní části pak pro jednotlivé soubory nebo složky. Po nastavení klikneme na zelenou šipku pro potvrzení a šipkou vlevo se pak vrátíme zpět na výpis souborů.

Rozdílný čas souborů na lokálním počítači a na serveru

Pokud nahrajete soubor z vašeho lokálního počítače na FTP a uvidíte rozdíl v čase, nejedná se o chybu. Na FTP serveru se používá UTC čas. To znamená, že když vytvoříte soubor na vašem lokálním počítači v 15:45 a následně ho přes webFTP nahrajete na server, ve webFTP uvidíte čas 13:45 (v ČR je UTC+2 letní čas, UTC+1 zimní čas), jak můžete vidět na screenshotech níže.

čas na localu
čas na webFTP