WordPress | 7. Logování chyb

Logování chyb oceníte v případě vývoje nebo ladění webu. Umožňuje zapnout zápis chyb na webu do souboru /wp-content/debug.log

Aktivace probíhá jednoduše nahrazením kódu:

define( 'WP_DEBUG', false );

v konfiguračním souboru wp-config.php za tento:

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
@ini_set( 'display_errors', 1 );
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );

Opačný postup zápis chyb zase vypne.

Logování souběžně zapíná i ladící režim a nemělo by být zapnuté trvale, zapínejte si jej pouze během ladění nebo problémů s webem.

Aktivní logování vypadá takto