WEDOS Disk – šifrovaný disk EncFS

Tento komunitní návod je aktuální k 22. 8. 2019

EncFS nabízí možnost šifrování souborů nikoliv oddílů pevného disku. EncFS vytváří transparentní šifrovaný prostor, který se šifruje průběžně a na pozadí (On the Fly). Šifrované soubory jsou pak v určeném adresáři. Vše běží bez zvláštních oprávnění a využívá se FUSE knihovna a modul linuxového jádra poskytující souborový systém.

Nyní si ukážeme návod pro operační systém CentOS Debian / Ubuntu

Operační systém CentOS

Testovaná verze operačního systému byla CentOS 6.3 64-bit

Předpokládáme, že WEDOS Disk je připojen do složky /mnt/wedosdisk pomocí protokolu SMB 

 • Nejprve nainstalujeme EncFS příkazem
yum install fuse-encfs
 • Dále si vytvoříme složky pro zašifrované soubory a dešifrované soubory
mkdir -p /mnt/wedosdisk
mkdir -p home/nesifrovane
 • Dešifrovaný adresář slouží jako přípojný bod pro šifrované adresáře. Pro připojení použijte tento příkaz.
encfs /mnt/wedosdisk home/nesifrovane
 • Pokud připojujete adresář poprvé, je potřeba nastavit EncFS a heslo pro šifrováný svazek

Uvítání nastavení svazku vypadá takto:

Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
 enter "x" for expert configuration mode,
 enter "p" for pre-configured paranoia mode,
 anything else, or an empty line will select standard mode.
? "p"

Paranoia configuration selected.

Zde zvolíme volbu „P“

 • A pokračujeme nastavením hesla pro šifrovaný svazek:
Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism. However, the password can be changed
later using encfsctl.

New Encfs Password: vase_tajne_heslo
Verify Encfs Password: vase_tajne_heslo
 • Kontrola připojení svazku
mount

Výsledek pak naleznete ve výpisu takto:

encfs on /mnt/wedosdisk type fuse.encfs (rw,nosuid,nodev,default_permissions)


df -h

Výsledek pak naleznete ve výpisu takto:

encfs 30G 1017M 27G 4% /mnt/wedosdisk
 • Ukázka nešifrovaného adresáře pomocí příkazu ls -l

[root@root nesifrovane]# ls -l
total 8
-rw-r–r–. 1 root root 1307 Oct 23 18:23 výroba atomové bomby.txt
-rw-r–r–. 1 root root 1307 Oct 23 18:23 výroba tnt.txt

 • Ukázka šifrovaného adresáře pomocí příkazu ls -l

[root@root wedosdisk]# ls -l
total 8
-rw-r–r–. 1 root root 1331 Oct 23 18:23 NdPOzA2s9FgJF1CWmHfaDySz
-rw-r–r–. 1 root root 1331 Oct 23 18:23 RZHOHxrRI9QQzHzul14X,3uJPx8Dc,sEeJVNeaSQJFG501

 • Odpojení dešifrovaného svazku provedeme pomocí tohoto příkazu
fusermount -u home/nesifrovane
 • Zpětná kontrola odpojení svazku

Provedeme příkazy mount df -h a svazky jako v předchozím výpisu již nenalezneme.

 • Opětovné připojení svazků provedeme pomocí příkazu
encfs /mnt/wedosdisk home/nesifrovane

Tímto je celý proces dokončen. Po dokončení úprav šifrovaných souborů vždy odpojte daný nešifrovaný svazek

Operační systém Debian / Ubuntu

Testovací verze operačního systému byla Ubuntu 12.04 64bit

 • Nejprve nainstalujeme EncFS
sudo apt-get install encfs
 • Další konfigurace a postup je totožný jako pro CentOS