Zvýšené zabezpečení domén .cz v databázi CZ.NIC

Tento komunitní článek je aktuální k 30. 8. 2019.

Držitelé domén .cz mohou zablokovat změny údajů o svých doménách, kontaktech a sadách jmenných serverů. Cílem tohoto vylepšení systému je mimo jiné zvýšení bezpečnosti informací o držitelích i systému registrace a správy domén .CZ.

Zájemci si mohou na internetových stránkách www.nic.cz vyplnit formulář, jehož prostřednictvím požádají o blokaci domény, kontaktu nebo sady jmenných serverů. Tento formulář poté potvrdí – buď úředně ověřeným podpisem nebo kvalifikovaným certifikátem – a zašlou na adresu sdružení. Odblokování potom bude probíhat stejným způsobem.

K čemu je to dobré?

Blokací dokážete zabránit zcizení domény, změně údajů nebo změně DNS serverů.

U WEDOS je změna držitele (majitele) domény možná pomocí úředně ověřené žádosti či elektronicky přes e-mail a SMS. Dbáme tedy na maximální bezpečnost, která se týká změn vlastníka. U jiných registrátorů je však změna držitele možná jen kliknutím v administraci nebo například prostřednictvím e-mailu. My podobné řešení považujeme za nedostatečné, a proto je vhodné důležité domény blokovat tak, aby ke změnám nemohlo dojít. U nás a u jiných registrátorů je navíc v administraci možné změnit například DNS servery a tím doménu zneužít nebo znefunkčnit. Pokud si tedy neohlídáte příslušné přihlašovací údaje nebo dojde ke zneužití kontaktního e-mailu, tak hrozí některý z problémů.

Můžete si vybrat zda chcete blokovat:

  • všechny změny u domény nebo kontaktu nebo DNS serverů a tím zamezíte změně držitele (majitele domény) nebo zneužití domény,
  •  transfer – změnu registrátora (například od nás kde vyžadujeme úředně ověřené podpisy k jinému registrátorovi kde stačí ke zcizení e-mail)