Serverhosting a IPv6

Tento komunitní článek je aktuální k 22. 8. 2019.

Ke každé službě serverhostingu (virtuální či dedikovaný server) je přiděleno 65535 IPv6 adres, které si může zákazník serveru přidělit a využívat je.

Konkrétní tvar IPv6 adres se zákazník dozví v zákaznické administraci v detailu příslušné služby, příp. nás o to může požádat na zákaznické podpoře.

Příklad: 2a02:2b88:2:1::zzzz:X/64

kde místo zzzz bude konkrétní část IP adresy, která je přidělena konkrétní službě, a za X si může zákazník dosadit cokoliv 1-ffff (tedy 1-65535 v hexadecimálním formátu).

Příklad IPv6 adres, které si pak může zákazník nastavit na síťovém rozhraní svého serveru:

2a02:2b88:2:1::zzzz:1
2a02:2b88:2:1::zzzz:2
2a02:2b88:2:1::zzzz:3
atd.

Pokud ze serveru odesíláte e-maily, nezapomeňte si také nastavit potřebné reverzní záznamy pro IPv6 adresy.

Nastavení rozhraní v Linuxu

U námi předinstalovaných VPS s Linuxem již je jedna IPv6 adresa na síťovém rozhraní nastavena (:1 na konci).

Používejte výhradně statickou konfiguraci, vypněte veškeré autokonfigurační protokoly a služby.

Následujícími příkazy se rozhraní eth0 nastaví příslušná IPv6 adresa a brána.

ifconfig eth0 inet6 add 2a02:2b88:2:1::zzzz:1/64
route -A inet6 add default gw 2a02:2b88:2:1::1

Samozřejmě je potřeba nastavení rozhraní zapsat i do konfiguračních souborů, jinak se po restartu nastavení ztratí. Konkrétní postup hledejte v návodu k vaší distribuci.

Konfigurace v RHEL, CentOS a Fedora

Trvalé nastavení IPv6 v těchto distribucích provedeme následujícím postupem.

Nejprve povolte IPv6 v souboru /etc/sysconfig/network:

NETWORKING_IPV6=yes

Následně přidejte konfiguraci do konfiguračního souboru konkrétního síťového rozhraní /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XXX:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=IP1/64
IPV6ADDR_SECONDARIES="IP2/64 IP3/64"
IPV6_DEFAULTGW=GW

Firewall

Pokud používáte IPv6, nezapomínejte i na potřebné zabezpečení. Na Linuxu fungují pravidla firewallu iptables pouze pro IPv4 komunikaci. Musíte si udělat také pravidla pro IPv6 komunikaci pomocí nástroje ip6tables!

Pokud chcete nějaký doménový název nasměrovat na IPv6 adresu vašeho serveru, přidejte si k doméně DNS záznam typu AAAA, do jeho hodnoty uveďte příslušnou adresu.