VPS – Zvětšení souborového systému

Tento komunitní článek je aktuální k 21. 8. 2019.

Při navýšení varianty VPS dojde ke zvětšení dostupného diskového prostoru, ale ještě je potřeba odpovídajícím způsobem zvětšit souborový systém, který na disku máte.

Linuxové virtuální servery nainstalované či přeinstalované v zákaznické administraci WEDOS počínaje lednem 2013 si při startu zvětší partition a souborový systém automaticky.

Linuxové servery námi instalované před rokem 2013, servery Windows či jiné systémy, které si instalujete sami, si automaticky souborový systém nezvětší. Navýšení tedy obstaráváte sami. Postup závisí na použitém operačním systému a souborovém systému na disku.

U Linuxu je potřeba nejprve zvětšit partition a v ní pak zvětšit souborový systém.

POZOR! Navýšení souborového systému provádějte sami pouze pokud opravdu víte co přesně děláte a této problematice rozumíte. V opačném případě si můžete data na disku snadno a nevratně poškodit.

VPS Linux s naší konfigurací před rokem 2013 / Linux z vlastního image

Následující návod platí pouze v případě, že používáte Linux předinstalovaný před rokem 2013 a nebo operační systém Linux instalovaný z vlastního Image souboru! Pokud tomu tam není, bude zřejmě postup jiný – je potřeba některou partition zvětšit (pokud to lze) nebo přidat novou.

Pro zvětšení diskové prostoru je potřeba udělat 3 kroky:

 • zvětšit příslušnou partition přes program fdisk (zvětšení partition = partition smaže a vytvoří nová větší se stejným počátkem)
 • restartovat VPS (aby jádro začalo používat novou partition tabulku)
 • v této zvětšené partition zvětšit souborový systém příkazem resize2fs

Nejprve je potřeba zjistit, jak jsou pojmenována disková zařízení a partition na vašem VPS:

 • /dev/vda – novější verze Linuxu, připojené přes virtio
 • /dev/sda – novější verze Linuxu, bez virtio (emulace IDE zařízení)
 • /dev/hda – starší verze Linuxu (emulace IDE zařízení)

Zde budeme pracovat s variantou /dev/vda, postup je jinak pro všechny stejný.

Námi předinstalovaná VPS mají následující partition:

 • /dev/vda1, 300 MB, připojeno jako /boot, obsahuje jádro Linuxu – do této partition nijak nezasahujte
 • /dev/vda2, zbylý prostor na disku, připojeno jako / – tuto partition potřebujeme zvětšit

Nejprve tedy zvětšíme partition /dev/vda2, spustíme program

fdisk:fdisk /dev/vda

Příkazem p si vypište aktuální rozložení partition a poznamenejte si počáteční pozici partition vda2 (hodnota ve sloupečku start – stejná jako koncová pozice partition vda1). Výpis vypadá např. takto (zkráceno):

Command (m for help): p 
Device  Boot Start End  Blocks  Id System 
/dev/vda1 *   3   612  307200  83 Linux 
/dev/vda2    612  62415 31148936 83 Linux

Zde vidíme, že vda2 začíná na pozici 612.

Nyní příkazem d smažte partition č. 2:

Command (m for help): d 
Partition number (1-4): 2

Příkazem n vytvořte opět partition č. 2, ta musí začínat na stejné pozici (zde 612), last cylinder použijte výchozí hodnotu (partition bude až do konce disku):

Command (m for help): n 
Command action 
   e extended 
   p primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 2 
First cylinder (1-62415, default 1): 612 
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (612-62415, default 62415): 
Using default value 62415

Příkazem p zkontrolujte, že je rozložení partition v pořádku a hlavně že vda2 opravdu začíná na přesně stejné pozici jako ta původní.

Uložte změny a ukončete program fdisk příkazem w.

Nyní je potřeba příkazem reboot provést restart serveru, aby bylo jisté, že jádro Linuxu používá novou partition tabuku.

Po restartu VPS provedeme poslední krok – zvětšení souborového systému ve zvětšené partition. Používá se příkaz resize2fs, zvěšení se provádí on-line, nemá to vliv na dostupnost dat na disku.

resize2fs /dev/vda2

Linux s LVM

Pokud jste si systém instalovali sami a používáte LVM, obecný postup je následující.

V tomto případě do již existujících partition nijak nezasahujeme, naopak místo toho vytvoříme novou partition přes program fdisk (např. vda3).

Po přidání partition proveďte restart VPS.

Nyní novou partition (zde vda3) přidáme do LVM, příkazy jsou přibližně následující (mohou se individuálně lišit):

 • pvcreate /dev/vda3 (inicializace partition vda3 pro použití s LVM, vda3 – nová partition vytvořená fdiskem)
 • vgextend SKUPINA /dev/vda3 (jméno skupiny, kterou chcete rozšířit zjistíte přes příkaz lvs – sloupec VG)
 • /dev/mapper/SKUPINA-JEDNOTKA (jméno jednotky zjistíme obdobně jako skupinu – sloupec LV)
 • lvextend –size +15G /dev/mapper/SKUPINA-JEDNOTKA (rozšíření o 15GB)
 • resize2fs /dev/SKUPINA/JEDNOTKA (nafouknutí stávajícího filesystému nad LVM)