VPS – Debian 10 – Minecraft server

Tento tutoriál vysvětluje, jak snadno a rychle nainstalovat server Minecraft Server na Vaš VPS server. Minecraft server nám poběží na platformě PaperSpigot, z důvodů lepší optimalizace a větší možnosti nastavení.

Připojení na SSH

– Nejdřív se musíme přihlásit na SSH serveru.
– Zapneme si CMD a napíše do něj příkaz:
ssh root@vasedomena.tdl (doménu lze nahradit číselnou IP Adresou)

Aktualizace

– Aktualizujte seznamy balíků pomocí příkazu apt update
– Nyní nainstalujte všechny dostupné aktualizace balíčků již nainstalovaných na serveru pomocí příkazu
apt upgrade -y

Instalace Javy

– Poté nainstalujeme Javu pomocí příkazu:
apt install openjdk-11-jre-headless -y

Instalace Screenu

– Nainstalujte „screen“ software. Budete ho potřebovat, abyste server Minecraft nechali běžet na pozadí později, můžete tak zavřít okno CMD/SSH Připojení, aniž byste zastavili server Minecraft.
K instalaci použijte následující příkaz:
apt install screen -y

Přidání uživatele

– Nyní přidejte uživatele, který bude provozovat server Minecraft na vašem serveru.
Použijte následující příkaz: adduser --disabled-login mcsrv
– Uživatelské jméno je „mcsrv“. Můžete použít jiné jméno, ale pokud budete postupovat podle dalších kroků v tomto tutoriálu (např. „mcserver“), ujistěte se, že jste vždy použili své vlastní uživatelské jméno místo „mcsrv“.
– Stisknutím tlačítka Enter můžete přeskočit všechny další informace, jako je jméno, telefonní číslo atd.

Přepnutí uživatele

– Nyní pomocí příkazu su minecraft přepněte na uživatele Minecraft. Příkaz: su mcsrv

Stažení serveru

– Spusťte příkaz cd a přejděte do domovského adresáře tohoto uživatele.
– Domovský adresář je pojmenován přesně jako samotný uživatel a cesta je tedy „/home/mcsrv/“.
Příkaz: cd /home/mcsrv/

– Nyní si stáhneme PaperSpigot ze stránky: https://papermc.io/downloads a nahrajemeho pomocí FTP/SFTP, nebo můžeme použít příkaz: wget https://yivesmirror.com/files/paper/Paper-latest.jar
– Tímto příkazem stáhneme nejnovější verzi PaperSpigotu.
– Po dokončení stahování byste měli vidět stažený soubor JAR pomocí příkazu ls

Vytvoření scriptů

– Dále vytvořte startovací a vypínací skript.
Tyto dva skripty vám umožní spustit a zastavit server Minecraft později. Pro vytvoření startovacího skriptu s názvem „start.sh“ použijte příkaz: nano start.sh.
Nyní se otevře textový editor nano. Zde musíte zadat následující příkaz:
screen -AmdS mc_server java -Xms4096M -Xmx4096M -jar /home/mcsrv/Paper-latest.jar.
Nezapomeňte zadat správný název souboru dříve staženého souboru JAR. Místo „4096“ můžete určit množství RAM v MB, které chcete rezervovat pro váš Minecraft server.
Důležité: Udržujte dostatek paměti pro systém a další software spuštěný na vašem VPS serveru.
– Nyní uložte start skript stisknutím kláves CTRL + X, poté stiskněte klávesu „Y“ a stiskněte klávesu Enter.

– Nyní vytvořte stop skript spuštěním příkazu nano stop.sh.
V editoru nano musíte do skriptu napsat následující příkaz: screen -r mc_server -X quit.
Stop skript uložte stejně jako startovací skript stisknutím kláves CTRL + X, poté stiskněte klávesu „Y“ a stiskněte klávesu Enter.

Oprávnění scriptů

– Nyní musíte těmto dvěma skriptům přiřadit oprávnění k provádění. To provedete pomocí následujícího příkazu: chmod +x start.sh stop.sh

Licence EULA

– Abyste mohli server Minecraft spustit, musíte nejprve přijmout licenční podmínky. Chcete-li to provést, spusťte příkaz echo "eula = true" > eula.txt.
– Tím se vytvoří soubor, který označuje, že jste přijali tyto licenční podmínky.

Spuštění serveru

– Nyní už můžete spustit startovací skript a spustíte Minecraft server. Použijte příkaz ./start.sh.

Konzole a ovládání

– Chcete-li se dostat do konzole serveru, musíte otevřít proces na pozadí obrazovky. Chcete-li to provést, spusťte příkaz screen -r mc_server.

Pokud jste přihlášeni jako uživatel root, musíte nejprve přepnout na uživatele Minecraft provedením příkazu su mcsrv.
Chcete-li ukončit konzoly, podržte klávesu CTRL a postupně stiskněte klávesy „A“ a „D“.

Váš Minecraft server je nyní připraven k použití.
Můžete jej kdykoli zapnout a vypnout. Přihlaste se jako uživatel mcsrv provedením příkazu su mcsrv, přejděte do adresáře serveru Minecraft pomocí příkazucd /home/mcsrv/ a spusťte skripty start nebo stop (./start.sh nebo ./stop.sh).

Připojení na server

Váš server poběží defaultně na adrese „ip-vpska:25565
Port si můžete změnit v souboru server.properties
Změnou portu můžete mít na svém VPS serveru více Mc serverů.
Nezapomeňte však počítat RAM navíc, aby mohl běžet i samotný systém a ostatní důležité funkce.