WEDOS Disk Subversion – základní informace

Tento komunitní návod je aktuální k 22. 8. 2019.

Služba WEDOS Disk nabízí hostování jedné nebo více Subversion repository.

Základní informace a parametry:

  • vytvořit si lze libovolné množství repository
  • vytvořit si lze libovolné množství uživatelů a nastavit přístupová práva k jednotlivým repository (čtení/zápis)
  • prostor obsazený všemi repository se započítává do prostoru dané služby WEDOS Disk (objemem dat i počtem souborů)
  • počet commitů ani datové přenosy nejsou nijak omezeny
  • repository jsou přístupné přes protokol SVN, komunikace je šifrována, SVN klienti musí podporovat SASL autentizaci a šifrování, nešifrovaná komunikace podporována není
  • u repository je možné aktivovat zasílání e-mailových oznámení o commitech

Jedná se pouze o hostování Subversion repository, nejedná se o verzování souborů, které ukládáte do prostoru WEDOS Disk. To je možné v případě, že si diskový prostor připojíte přes nějaký protokol jako sdílený disk a na něm si vytvoříte Subversion working copy.

UPOZORNĚNÍ! K této službě nenabízíme zákaznickou podporu k používání nástroje Subversion (co to je, jak to funguje, k čemu se to používá, jak se to používá). S tím musí být uživatel obeznámen, v tomto směru žádné konzultace či rady neposkytujeme. Řešíme pouze případné technické problémy s provozem této služby u nás.

Subversion repository

Repository se vytváří v rámci konkrétní služby WEDOS Disk. Více repository v jedné službě WEDOS Disk sdílí SVN uživatele (pozor, nejedná se o uživatele, kterými se připojujete k diskovému prostoru přes protokoly FTP, SMB či rsync).

Repository a uživatelé se vytváří a spravují v zákaznickém centru WEDOS po otevření detailu konkrétní služby WEDOS Disk.

Každá repository a každý uživatel mají svůj název a popis. Název repository a názvy uživatelů smí obsahovat pouze velké a malé znaky abecedy, cifry a znaky pomlčka a podtržítko.

Data repository jsou zálohována 1x denně pro případ poruchy či ztrátě dat na naší straně. Zálohy nejsou určeny pro obnovu na žádost zákazníků. Zákazníci by si měli zálohy provádět sami.

Přístup k repository

Repository jsou přístupné pouze přes protokol SVN, tedy přes URL adresy ve tvaru svn://server/repository. Konkrétní URL adresu naleznete v detailu konkrétní repository. Pro přístup lze použít buď řádkový klient Subversion, program TortoiseSVN pro Windows či libovolný jiný software, který tento protokol podporuje.

Klientské programy musí podporovat autentizaci a šifrování SASL, jiná forma přihlášení ani šifrování není dostupná. SASL je součástí Subversion klienta a TortoiseSVN od verze 1.6. Verze 1.5 a menší fungovat nebude. V Linuxu je obvykle potřeba nainstalovat balíček cyrus-sasl-md5 (a pokud jste si Subversion sami kompilovali, je nutné použít volbu –with-sasl).

Soubory repository nejsou přístupné přes jiné protokoly.

E-mailová oznámení o commitech

V nastavení konkrétní repository je možné aktivovat zasílání e-mailových oznámení o commitech. Uvést lze jednu nebo více e-mailových adres (oddělené čárkou).

Při jakémkoliv commitu je na uvedené adresy zaslána zpráva obsahující podrobnosti commitu (autor, provedené změny, komentář).