Práce s DNS záznamy | 1. Základní záznamy

Doména neboli doménový název (wedos.cz, google.cz atp.) a webhosting (prostor pro soubory webu) jsou dvě rozdílné služby, které je pro správné zobrazení webu potřeba propojit. Tyto služby se propojí pomocí DNS. Více o DNS zde.

Nejčastější záznamy a co dělají

  • A záznam – směruje doménu na hosting pomocí IPv4 adresy
  • AAAA záznam – směruje doménu na hosting pomocí IPv6 adresy
  • MX záznam – směruje doménu na mail servery konkrétního hostingu. Pokud doména nemá nastavené MX záznamy tak emailová adresa není schopna email přijmout, jelikož odesílatel neví, kde má doména mail server
  • TXT záznam – doplňující informace o doméně. Například v případě SPF záznamu doplňuje informaci, jaký hosting je autorizovaný odesílatel emailů
  • CNAME záznam – oznamuje, že daná doména je aliasem domény jiné v tom smyslu, že mají společné DNS záznamy (nikoliv společný obsah webu apod.).

Nastavení DNS záznamů

DNS záznamy je možné nastavit v zákaznické administraci v detailu konkrétní domény. Za pomoci jednoho z odkazů dle obrázku.

Záznamy, které zadáte v naší administraci jsou platné pouze tehdy, pokud máte nastavené naše DNS servery. Naše DNS servery nastavíte dle návodu zde.

Nejdříve si rozebereme jednotlivé parametry záznamu.

  • Název – tím ve většině případech určujeme doménu, pokud ponecháme pole prázdné, tak přidáme záznam pro hlavní doménu. V tomto případě tedy wds-test.eu. Pokud přidáme například „eshop„, tak záznam bude platit pouze pro subdoménu eshop.wds-test.eu. Je možné použít univerzální záznam pro všechny subdomény a to *.wds-test.eu
  • TTL – jedná se o parametr, který určuje „životnost“ záznamu. Jakmile nastavená hodnota vyprší, tak se DNS opět podívá, zda má záznam stále stejnou hodnotu. Zde je doporučeno nastavovat výchozích 1800
  • Typ – zde určujeme zda nastavuje A, AAAA nebo třeba TXT záznam
  • Data – nejdůležitější pole. Zde vkládáme hodnotu záznamu. V případě A nebo AAAA záznamu se zde nastavuje IP adresa, pro TXT záznam zde vkládáme například SPF záznam nebo verifikační kód pro google.

Příklady jednotlivých záznamů

Nasměrování domény wds-test.eu na IP 192.168.1.1 pomocí A záznamu
Nasměrování domény wds-test.eu na IPv6 adresu pomocí AAAA záznamu
Nasměrování MX záznamů domény wds-test.eu na primární mailserver WEDOS s prioritou 1
Nasměrování SPF záznamu domény wds-test.eu. Tento záznam označuje WEDOS servery za autorizovaného odesílatele.
Nastavení CNAME subdomény www.wds-test.eu na shoptet.
Nasměrování subdomény blog na IP 192.168.1.1

Verifikace pro Google pomocí TXT záznamu

Pro použití google search console je potřeba doménu pro google verifikovat. To se provádí pomocí jednoduchého TXT záznamu.

Pro hlavní doménu může TXT záznam vypadat například takto