SEO – optimalizace webu | SEO obsah

Možná jste se již také setkali s jednou z otřepaných frází online marketingu, která zní „obsah je král“. Tento výrok ovšem opravdu stoprocentně platí, a to i v roce 2022. Je ovšem nutné jej optimalizací podpořit, tak aby přinesl čtenářům a následně i autorovi co nejvyšší užitek. V tomto díle SEO seriálu se proto zaměříme na jednu z klíčových částí optimalizace webu pro vyhledávače, kterou je SEO obsah. Tvorba kvalitního a originálního obsahu pro čtenáře a prohlížeče nastává po zpracování analýzy klíčových slov, kterou jsme se zabývali v minulém díle seriálu.

Cílem článku je tedy poskytnout základní kroky k dosažení synergie kvalitního obsahu a SEO. Pokud totiž uživatelé vyhledávačů nebudou moci váš obsah najít skrze výsledky vyhledávání Google, ztrácíte velkou část publika a tím pádem i potenciální zákazníky.

Co to je SEO obsah?

SEO obsah je online obsah, obsahující různé formy multimédií (text, obrázky, videa, atd.), navržený a optimalizovaný tak, aby se umisťoval na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání prohlížečů (v SERPu). Často bývá optimalizovaný okolo specifického klíčového slova získaného z analýzy klíčových slov. Kvalita a relevance obsahu patří vůbec k těm nejdůležitějším hodnotícím faktorům Googlu, podle kterých řadí jednotlivé webové stránky do výsledků vyhledávání na základě vyhledávacího dotazu uživatele.

Jaké existují typy SEO obsahu?

Existuje několik typů SEO obsahu, díky kterému zaujmete vaše publikum a zvýšíte návštěvnost webu:

 • Produktové stránky – Hlavní a nejdůležitější stránka každého byznysu v e-commerce. Kvalitní produktový web může skvěle posloužit jako SEO obsah, ale také případně jako landing page pro placené PPC kampaně.
 • Blogové články – Psaní článků na firemní blog je jeden z nejúčinějších způsobů, jak pravidelně přivádět uživatele na web. Obecně platí, že jsou tyto články poutavější a pravděpodobně přilákají více návštěvníků než produktová stránka. Je to tak skvělý prostředek ke zvyšování návštěvnosti a budování autority webové stránky.
 • Infografika – Infografiky pomáhají zjednodušeně interpretovat a vizualizovat složitější informace, data či statistiky. Jedná se vždy o obrázky v kvalitním rozlišení, které mají za cíl umožnit rychlejší a efektivnější pochopení ze strany čtenáře.
 • Případové studie – Lidé si velmi rádi čtou reálné příběhy a zkušenosti zákazníků s výrobkem či službou a přikládají jim přirozeně vysokou váhu. My například rádi o takových úspěšných příbězích mluvíme na našem produktovém webu ke službě WEDOS WebSite.
 • Videa – Roste počet uživatelů internetu všech věkových kategorií, kteří raději konzumují obsah na webových stránkách či sociálních sítích ve formě videí. Kvůli jejich oblíbenosti tak Google stále více upřednostňuje webové stránky, které je obsahují.
 • Průvodce, manuály, rady & tipy – Uživatelé často používají tzv. informační vyhledávací dotazy za účelem se dozvědět něco více o určitém specifickém problému. Běžně tak do vyhledávače zadávají slova začínající na zájmena „Jak“, „Kdo“ nebo „Co“ a hledají nejrůznější manuály či články s radami a tipy.
 • Další (e-booky, podcasty, kvízy,…)

Jak vytvořit kvalitní a originální SEO obsah?

Proces tvorby SEO obsahu můžeme rozdělit do několika následujících kroků, které si podrobně rozebereme. Vzorovým příkladem tvorby SEO obsahu bude v našem případě odborný blogový článek, který má za cíl zvyšovat návštěvnost a posilovat autoritu firemního webu.

1. Hledání a výběr témat

Prvním krokem je nalezení vhodného tématu pro váš obsah. Zcela určitě chcete zvolit téma, které vaší cílovou skupinu zajímá. Některá témata vás napadnou pouze na základě vaší zkušenosti v jednání se zákázníky či znalostí oboru podnikání. Další inspiraci můžete například hledat na firemních blozích vaší konkurence či na fórech a sociálních sítích.

SEO persona

Výbornou pomůckou při stanovování témat pro váš obsah je vytvoření SEO persony. Ta se příliš neliší od klasické marketingové persony. Jde o detailní popis fiktivní osobnosti, která reprezentuje typického zákazníka určitého výrobku, služby či společnosti. SEO persona je osoba, která představuje konzumenta konkrétního obsahu skrze výsledky vyhledávání prohlížečů. Persony vám tak mohou pomoci upřesnit, jaký typ obsahu vaše cílová skupina vyhledává, zrovna když nevyhledává vaše výrobky či služby.

Charakteristiky persony:

 • Obrázek persony
 • Sociodemografické údaje (věk, pohlaví, vzdělání, povolání, příjem, vzdělání atd.)
 • Zájmy a koníčky
 • Cíle a motivace
 • Problémy / frustrace
 • Poskytnutí řešení jejich frustrace
 • Způsob komunikace
 • Atd.

Pro příklad si můžeme ukázat, jak by mohla vypadat SEO persona pro agenturu poskytující služby v oblasti digitálního marketingu. Cílem agentury je zvýšit návštěvnost firemního webu a povědomí o značce prostřednictvím blogových článků. Z těchto návštěvníků se poté mohou stát platící uživatelé služeb digitálního marketingu.

Příklad vzhledu a vlastností marketingové SEO persony
Příklad marketingové SEO persony

2. Výběr klíčových slov

Nastal čas na výběr klíčového slova, okolo kterého budete váš obsah tvořit.

Na základě vybraného tématu se podíváme do analýzy klíčových slov, o které jsme podrobně mluvili v minulém díle seriálu o optimalizaci webu.

Klíčové slovo vybíráme na základě několika důležitých metrik – mělo by být relevantní ke zvolenému tématu, často vyhledávané a zároveň málo konkurenční. Do této kategorie budou pravděpodobně spadat spíše long-tailová klíčová slova, u kterých můžete dosáhnout vyšších pozic v SERPu za daleko kratší dobu.

Při výběru berte v potaz také objem hledanosti souvisejících klíčových slov, na která se může článek v SERPu rovněž zobrazovat. Výsledná hledanost tak může být daleko vyšší.

3. Druh obsahu a struktura webu

V této fázi máte již zvolené téma blogového článku, hlavní klíčové slovo a případně také pár souvisejících klíčových slov, na které chcete obsahem cílit.

Následně se podívejte na prvních deset výsledků vyhledávání. Věnujte pozornost tomu, jaký druh obsahu se na jednotlivých webových stránkách nejčastěji objevuje. Například na klíčové slovo „optimalizace pro vyhledávače“ se v SERPu na prvních dvou pozicích vyskytují placené PPC kampaně marketingových agentur, které poskytují SEO služby. Další dvě reklamy také najdete na posledních dvou pozicích. Vás ovšem zajímají pouze neplacené organické výsledky. Mezi těmi naleznete ve velké většině blogové články, které vysvětlují, co je to SEO a jak na optimalizaci webu pro vyhledávače. Pravděpodobně se vám tak vyplatí sepsat také blogový článek na toto téma.

Dalším důležitým faktorem je struktura a obsah článků. Zahrnují články obrázky, videa či infografiku? Co mají společného? Existuje něco, v čem by se daly vylepšit a poskytnout tak čtenářům přidanou hodnotu?

Cílem je tak vytvořit podobný druh obsahu, neboť víme, že jej Google pozitivně hodnotí, ovšem s přidanou hodnotou, která lépe uspokojí vyhledávací záměr uživatelů.

Obecná doporučení:

 • Nadpisy a podnadpisy – Rozdělujte obsah do kratších částí a používejte podnadpisy. Do hlavního nadpisu (H1 nadpis) stránky vložte hlavní klíčové slovo a do jednotlivých podnapisů (H2 a H3 nadpisy) začleňujte také sekundární klíčová slova. Titulek stránky by měl obsahovat maximálně 70 znaků.
 • Krátké odstavce – Pište spíše kratší odstavce, neboť u těch delších mají čtenáři tendenci text přeskakovat a hledat pouze důležité části.
 • Kurzíva a tučné písmo – Důležité pojmy a slova zvýrazňujte tučným písmem či kurzívou. Opět však platí, že nic se nesmí příliš přehánět.
 • Výčty a číslované seznamy – Tam, kde vám to téma dovolí, používejte bodové a číselné odrážky, kterými zvýrazníte textový obsah.
 • Obrázky, videa, grafy, infografika – Mezi jednotlivé odstavce vkládejte vždy některý z „rozsekávajících prvků“, jako je obrázek, video atd. Pomohou k udržení pozornosti čtenáře a vyhledávače je navíc pozitivně hodnotí.
 • Obsáhlejší spíše než krátký – Průzkumy ukazují, že na prvních pozicích ve výsledcích vyhledávání se pravidelně umisťují daleko častěji články s rozsáhlejším obsahem.
 • Jednotný styl – Na stránce se snažte používat jednotný styl a velikosti písma, řádkování textu, barvy či design. Čtenář se pak v článku snadněji orientuje.
Výsledky vyhledávání Google na dotaz"optimalizace pro vyhledávače"
Výsledky vyhledávání Google na dotaz „optimalizace pro vyhledávače“

4. SEO copywriting

SEO copywriting je praktika tvorby textového obsahu, která je navržena tak, aby oslovila zároveň čtenáře i algoritmy vyhledávačů.

Jestliže budete psát obsah pouze pro potřeby vyhledávačů, pravděpodobně vytvoříte robotický text, kterému běžný uživatel stěží porozumí a nepřinese mu potřebnou hodnotu.

Na druhou stranu pokud budete psát text pouze pro čtenáře, pravděpodobně nepoužijete vhodně umístěná klíčová slova, která potřebuje Google k tomu, aby obsah pozitivně hodnotil a řadil jej ve výsledcích vyhledávání výše.

SEO copywriting tak spočívá ve schopnosti vytvořit takový obsah, kterému porozumí vyhledávače, ale zároveň ho budou chtít rádi číst i čtenáři, odkazovat na něj a sdílet dále.

Vyhledávače také hodnotí kvalitu obsahu na základě chování uživatelů. Jestliže obsah není dostatečně atraktivní, budou stránku velmi rychle opouštět. To je pro Google znamení, že nemají tuto webovou stránku obsazovat na přední příčky výsledků vyhledávání.

Hlavní klíčové slovo se snažte vždy zakomponovat do nadpisu (nadpis H1) článku a do některého z podnadpisů. Také se doporučuje jej zařadit do perexu a prvního odstavce textu. Můžete jej v textu vhodně použít i vícekrát, ovšem zbytečně to s jeho četností nepřehánějte. Přehlcování textu klíčovými slovy algoritmy Googlu negativně hodnotí a ani na čtenáře nepůsobí takový obsah přirozeně. Raději tak v podnapisech (nadpisy H2 a H3) a na začátku / konci jednotlivých odstavců využijte sekundární klíčová slova, která souvisí s vaším hlavním klíčovým slovem. Kombinací short tail a long tail klíčových slov docílíte pokrytí širšího množství vyhledávacích dotazů s odlišným objemem hledanosti a konkurenčnosti.

Obecná doporučení:

 • Stručný, poutavý a výstižný nadpis – Při tvorbě nadpisu se snažíme ve čtenáři vzbudit zvědavost a zvýšit tak míru prokliku webové stránky. Pro účely SEO je vhodné do něj začlenit také vaše hlavní klíčové slovo.
 • Související klíčová slova a synonyma – Google je již dostatečně inteligentní na to, aby rozuměl synonymům hlavního klíčového slova a dalším výrazům se sémantickým vztahem k němu. Zapojením příbuzných klíčových slov signalizujte Googlu relevanci, ale zároveň se tak vyhnete nadměrnému použití stejného klíčového slova.
 • Originalita – Vytvářejte vždy vlastní texty, bez okopírovaných částí z jiných webů. Zaprvé je to nelegální a zadruhé to algoritmy vyhledávačů dokáží rozpoznat a takový obsah penalizují.
 • Kvalita – Snažte se vyjadřovat přímo k věci a zaměřovat se na důležité informace. Nedoporučuje se strojově opakovat klíčové slovo, nýbrž používat synonyma, příbuzné varianty a související výrazy.

5. Aktualizace obsahu

Vytvořený obsah udržujte aktuální a v případě potřeby ho aktualizujte a rozšiřujte. Pro Google jsou aktuální webové stránky relevantnější než ty se starším obsahem a hodnotí je tak lépe. Nestačí ovšem obnovovat datum vzniku stránky. Na to už je Google příliš chytrý. Vytvářejte a aktualizujte stránky, které reflektují aktuální dění a máte větší šanci se dostat na první stránku ve vyhledávání za kratší dobu než je obvyklé.


V další části seriálu se zaměříme na UX a UI design webové stránky, který hraje stále důležitější roli při optimalizaci webu pro vyhledávače.

V předchozím díle jsme si podrobně prošli základní kroky při provádění analýzy klíčových slov.