Instalace WordPress Multisite

V tomto článku si ukážeme jednoduchou instalaci WordPress Multisite (dále jen WPMU). WPMU umožňuje spravovat několik různých WordPress webů v rámci jedné instalace.

Jednou z nejznámějších využití WPMU je subdoménová instalace, kde si kromě hlavního webu domena.tld můžete vytvořit neomezené množství subdoménových instalací (například subdomena1.domena.tld, subdomena2.domena.tld atd). Každý web, v tomto případě má vlastní administraci a můžete tak odlišit design, uživatele, aktivovat jiné pluginy či šablony. Druhý typ multisite je subadresářová instalace, která má stejnou funkci jako subdoménová, pouze se jinak zobrazuje a to domena.tld/stranka1/, domena.tld/stranka2/ a podobně. Pro oba typy WordPress Multisite se najde mnoho využití jako například jazykové mutace, domain mapping a další.

Instalace WordPress

Nejdříve si nainstalujeme WordPress. V případě, že máte tarif NoLimit Nebo Extra, můžete využít náš instalátor aplikací, pokud máte tarif LowCost, WordPres si nainstalujete pomocí vlastního balíčku.

Změna adresáře FTP

Pokud instalujete WordPress pomocí našeho instalátoru, web bude na FTP v adresáři /www/domains/vasedomena.tld. Pro správný běh WPMU ale potřebujete, aby soubory webu byly v adresáři /www.

Přesuneme tedy všechny soubory webu do adresáře /www. Tímto ale nemůžete využít webhosting jako Multihosting. Doporučujeme tedy, pokud chcete využít WPMU, použijte pro něj samostatný webhosting.

Editace wp-config.php

Jako další krok budete editovat soubor wp-config.php. Tento soubor se nachází na FTP a můžete k tomu využít náš webFTP klient.

wp-config.php na FTP

Najdeme řádek, který obsahuje tento text:

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

Vložte následující kód nad tento text, který jste našli:

/* Aktivace multisite */ 
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
Ukázka kódu v souboru wp-config.php

Deaktivace pluginů

Pokud máte vložený kód, uvidíte v administraci WP v sekci Nástroje > Síť webů požadavek na deaktivaci pluginů WPMU potřebuje deaktivovat pluginy, protože ve WPMU si pluginy instalují a aktivují jinak.

Vytvoření sítě webů

Po deaktivaci pluginů přejděte do Nástroje > Síť webů. Zde klikněte na Instalovat. Jako příklad budeme instalovat WPMU na subdomény.

Editace wp-config.php a .htaccess souborů

V následujícím kroku dostanete instrukce, jaké informace máte zapsat do souborů wp-config.php a .htaccess.

Editace wp-config.php

do toho souboru vložíte následující kód (text vasedomena.tld nahradíte názvem vaší domény). Kód vložte pod kód, který jste vložili do tohoto souboru dříve:

define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'vasedomena.tld' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );
příklad kódu na FTP

Editace souboru .htaccess

Následují kód vložíte do souboru .htaccess nacházející se v adresáři /www a nahradíme je všemi pravidly, které se v souboru nacházejí:

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) domains/vasedomena.tld/$1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ domains/vasedomena.tld/$1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Nyní je potřeba se odhlásit a znovu přihlásit do administrace WordPress.

Nastavení wildcard pro subdomény

Pro správné fungování nově vytvořené subdomény (webu) je potřeba, aby v DNS byl správně nastavený tzv. wildcard záznam (hvězdičkový záznam). Návod na práci s DNS najdete zde.

Důležité upozornění. Pokud používáte HTTPS (což důrazně doporučuje), je potřeba danou subdoménu také přidat do certifikátu HTTPS.

Administrace sítě webů

Abyste se dostali do Administrace sítě webů, je třeba v administraci WordPress v levém horním rohu kliknout Moje weby, poté na Administrace sítě webů a poté kliknout na Nástěnka.

V tuto chvíli již můžete instalovat pluginy a šablony, zřizovat uživatele, zřizovat nové weby na subdoméně, provádět aktualizace a další věci.

Nastavení WPMU

V Administraci sítě webů > Nastavení > Nastavení sítě webů je potřeba nastavit několik základních věcí.

 • Povolujete registrace nových uživatelů.
 • Povolujete registrace nových webů
 • Změňte nastavení uvítacích emailů, prvních příspěvků a stránek.
 • Můžete omezit maximální velikost médií pro weby (v základu vypnuto).
 • Nastavujete maximální velikost nahrávaných souborů (v základu 1,5 MB).
 • Povolujete, jaké typy souborů mohou uživatelé nahrávat na web.

Vytvoření nového webu – subdomény

Nyní můžeme zřizovat nové weby. Na nástěnce administrace webů klikněte na Weby > Vytvoření webu a následně vyberte název webu pro subdoménu, název webu do nadpisu, jazykovou mutaci webu a e-mail administrátora, který se bude o daný web starat.

Mezi weby můžete jednoduše přepínat. Vlevo přejděte na Administrace sítě webů → Weby a zde vidíme vytvořené weby.

WPMU Domain Mapping

K WPMU si můžete také připojit aliasové domény, kdy budete mít v síti webů ne subdomény, ale domény použité jako alias u vašeho webhostingu, tedy například domena.tld, domena2.tld atd. Nastavení je jednoduché, není potřeba žádných pluginů, WPMU umožňuje od verze 4.5 nastavení domain mapping jako nativní funkce. Jen je potřeba dodržet určitý postup.

 • Nastavíme doménu jako alias k vašemu webhostingu podle tohoto návodu.
 • Přidáme doménu do certifikátu HTTPS.
 • Vytvořte si subdoménu podle výše uvedeného postupu pro subdoménovou instalaci WPMU.
 • Nastavíme aliasovou doménu ve WPMU. V administraci WPMU jděte do Moje weby – administrace sítě webů – Weby a u vašeho webu na subdoménu a klikněte na tlačítko upravit.
 • V kolonce Úvodní stránka webu (URL) nastavte vaši aliasovou doménu a klikněte dole na tlačítko Uložit změny.

Instalace a aktivace pluginů a šablon

Pluginy se ve WPMU instalují na nástěnce webů, tedy hromadně. Pluginy instalujete v Administrace sítě webů > Pluginy > Instalace pluginů.

 1. Aktivovat v síti webů – aktivujete plugin pro všechny weby.
 2. Aktivovat jednotlivě – plugin instalujete v administraci sítě webů, ale na místo aktivace pro všechny weby, plugin aktivujete jen na konkrétním webu, kde ho zrovna potřebujete.

U šablon je to podobné, jen je třeba zapnout Povolit v síti webů.