Jak vytvořit uživatele WordPress pomocí phpMyAdmin

V tomto článku si ukážeme, jak přidat uživatele WordPress prostřednictvím phpMyAdmin, tedy v databázi. Hodí se to pro případ, kdy se z nějakého důvodu smaže účet (napadení, chyba, atd.). Jediná podmínka je, že musíme znát přístupy do databáze (případně si je vytáhneme se souboru wp-config.php na FTP).

Zde v příkladu je uveden prefix databáze (tedy česky „přípona“) wx_ . Váš prefix se může lišit. Po přihlášení do PMA jej uvidíte vlevo u každé tabulky databáze.

Přihlásíme se přes phpMyAdmin a najdeme tabulku wx_users a wx_usermeta. Zde budete provádět hlavní změny.

Přejdeme do první tabulky wx_users a klikneme na tlačítko vložit v horní části. Všimněte si v dolní části položku ID, to je pro vás rozhodující identifikátor nového uživatele.

V následující tabulce vyplníme údaje uživatele

ID: číslo uživatele (v tomto případě 2)

user_login: uživatelské jméno, které bude použito při přihlašování

user_pass: heslo uživatele (v rozbalovací nabídce nezapomeňte vybrat MD5)

user_nicename: jméno nebo přezdívka uživatele

user_email: e-mailová adresa uživatele

user_url: webová adresa uživatele

user_registered: datum a čas zaregistrování

user_activation_key: pole necháme prázdné

user_status: nastavíme na 0

display_name: Celé jméno uživatele


a klikneme na Prověď

Vrátíme se do tabulky wx_users a nyní vidíme již vytvořeného nového uživatele s ID 2.

Nyní uživateli zadáme práva, která potřebujeme. Řekněme si, že potřebujeme novému uživateli přidat práva administrátora.

Jdeme do tabulky wx_usermeta a klikneme v horní části na Vložit. V následují tabulce přidáme tyto údaje:

unmeta_id: nechte tento údaj prázdný (bude vygenerován automaticky)

user_id: ID uživatele, které jste použili v předchozím kroku

meta_key: wx_capabilities

meta_value: a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}

Po tomto kroku ještě posuneme stránku níže, kde se nachází následující tabulka a vložíme do ní následující údaje:

unmeta_id: nechte prázdné (bude vygenerováno automaticky)

user_id: ID uživatele, které jste použili v předchozích krocích

meta_key: wx_user_level

meta_value: 10

A vlevo dole klikneme na Proveď

Nyní se nově přidaným uživatelem přihlásíte do administrace WordPress.

Pokud potřebujete měnit role uživatele v phpMyAdmin, můžete tak učinit v tabulce wx_usermeta, kde změníme meta_value u daného uživatele.

Návštěvník

a:1:{s:10:"subscriber";b:1;}

Spolupracovník

a:1:{s:11:"contributor";b:1;}

Redaktor

a:1:{s:6:"author";b:1;}

Šéfredaktor

a:1:{s:6:"editor";b:1;}

Administrátor

a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}